Напрями діяльності

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОI ДIЯЛЬНОСТI:

 • ​проведення наукових досліджень з усього комплексу проблем розвитку галузей біоенергетики і буряківництва в Україні, як то: селекції, біотехнології, агротехніки, захисту рослин, механізації, економіки і організації виробництва, та розробка конкретних заходів, проектів, програм, рекомендацій з розвитку науково-технічного прогресу в даній сфері;

 • здійснення аналізу техніко-економічного рівня виробництва біоенергетичних культур і цукрових буряків, розробка пропозицій з удосконалення організаційних форм виробництва біопалива і коренеплодів цукрових буряків;

 • підвищення кваліфікації співробітників науково-дослідних установ України з біоенергетики і буряківництва, підготовка наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру Інституту;

 • розробка генетичних та фізіолого-біохімічних технологій створення нових селекційних матеріалів біоенергетичних культур і цукрових буряків, стійких до комплексу несприятливих факторів середовища та біоенергетичних культур, придатних для переробки на біопаливо і виробництво цукру;

 • створення та впровадження у виробництво нових інтенсивних конкурентоспроможних сортів гібридів цукрових буряків і біоенергетичних культур, розробка способів вирощування їх насіння, що забезпечували б високий коефіцієнт розмноження;

 • виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння цукрових та кормових буряків, зернових, круп'яних та інших культур, а також насіння та саджанців біоенергетичних культур; науково-технологічне забезпечення галузей буряківництва та біоенергетики України;

 • інтродукція, розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення високоадаптованого вихідного матеріалу для потреб селекції стевії, міскантусу, свічграсу, енергетичної верби та ін.;

 • розробка біоадаптивних і екологічно безпечних технологій для сталого вирощування енергетичних культур і цукрових буряків з інтегрованим управлінням фітосанітарним станом агрофітоценозів, оптимальними системами забезпечення елементами живлення, удосконаленим захистом плантацій від бур'янів, шкідників та хвороб, з метою гарантованого щорічного вирощування необхідного обсягу біомаси як джерела сировини для виробництва біопалива і цукру при мінімізації витрат;

 • наукове обґрунтування зерно-бурякових сівозмін та агробіоценозів у нових умовах господарювання і земельних відносин;

 • обґрунтування організаційно-економічної Моделі оптимального функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК та Програми розвитку біоспрямованої економіки України за ринкових умов;

 • наукове обґрунтування зонального розміщення нових багаторічних біоенергетичних культур на малопродуктивних землях з урахуванням особливостей агроекосистеми;

 • наукове забезпечення впровадження інноваційних розробок в агропромислове виробництво, визначення патентоспроможності та науково-технічного рівня науково-дослідних робіт, розроблення нормативних документів, правова охорона інтелектуальної власності.

Пріоритетним типом наукових досліджень є органічне поєднання фундаментальних досліджень з прикладними інноваційними розробками, придатними для безпосереднього впровадження у виробництво після їх попередньої апробації.