Методичні рекомендації

У відділі технологій вирощування біоенергетичних культур розроблено і видано методичні рекомендації з технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біоетанолу.

У методичних рекомендаціях викладено вимоги до площ, на яких планується вирощувати енергетичні буряки цукрові, до строків виконання основного, ранньовесняного, передпосівного обробітку грунту та сівби насіння, до агротехнічних заходів з догляду за посівами та збирання буряків цукрових та показників якості їх виконання. Якісне та своєчасне виконання всіх технологічних процесів, передбачених цими рекомендаціями, забезпечить отримання стабільно високих урожаїв енергетичних буряків цукрових.

Рекомендації розроблені для сільськогосподарських підприємств, що вирощують буряки цукрові як сировину для виробництва біоетанолу.