Методичні рекомендації

В лабораторії агроекомоніторингу і проблем землеробства  розроблено методичні рекомендації згідно наукових програм ІБКіЦБ:

АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА під ред. Я.П. Цвея, д.с.-г.н, професора ІБКіЦБ НААН України
Показано агротехнічні заходи підвищення продуктивності сорго цукрового, цукрових буряків як сировини для виробництва біоетанолу, дана оцінка соломи для біопалива, як органічного добрива, а також рекомендації щодо застосування мінеральних добрив на фоні внесення соломи та іншої побічної продукції.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ СПОСОБАХ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Показано систему обробітку грунту у зерно бурякових сівозмінах під зерновими культурами і цукровими буряками з урахуванням диференціації глибини його обробітку, приведені схеми обробітку грунту.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЕДЕННЮ РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН ЛІСОСТЕПУ за участю і редакцією  Я.П. Цвея, д.с.-г.н, професора ІБКіЦБ НААН України
Показано ефективність дотримання науково обґрунтованих сівозмін, що сприяє підвищенню врожаю сільськогосподарських культур залежно від ланок сівозмін і насичення їх просапними та зерновими культурами. Надані рекомендації щодо розміщення цукрових буряків у сівозміні, озимої пшениці, ярових культур. Приведені схеми чергування культур у сівозміні і системи удобрення.