Оцінка та аналіз стану польових дослідів в ДПДГ «Саливінківське» ІБКіЦБ

2 липня 2019 року комісією науковців ІБКіЦБ відбувся огляд та приймання дослідів в ДПДГ «Саливінківське».

Мета – встановити дотримання методичних та методологічних вимог до проведення досліджень, визначити відповідність схем дослідів в натурі та в робочій програмі, правильність ведення та повноту заповнення польових журналів.
Згідно плану науково-дослідних робіт на 2019 рік ІБКіЦБ передбачено проведення досліджень, зокрема, з технологій вирощування та селекції біоенергетичних культур: рослин родини вербових (Salicaceae), багаторічних злакових культур (міскантусу, проса прутоподібного), тополі чорної (Populusnigra L.).
Оцінювались параметричні показники кращих варіантів дослідів, які можуть бути задіяні в апробаційних дослідженнях. На натурних експериментальних ділянках визначались параметри розвитку біоенергетичних культур, які ляжуть в основу методичних рекомендацій для виробників.
Крім того, було проведено відбір проб коренеплодів цукрових буряків для відстеження динаміки росту і розвитку цукронакопичення.
В рамках обстеження було також проведено апробацію інноваційної системи автоматизації проведення камеральних, біометричних, фенологічних та інших спостережень за допомогою цифрової техніки. Методологічні основи даної методики «Роїка-Чернуського» викладені у другому номері журналу «Вісник аграрної науки». За допомогою даних ІТ-технологій можнa визначати фрактальні розміри врожаю та його структури, в системі RGB - диференціювати види біоенергетичних культур за кольором листової пластинки.
Крім того, в процесі добору проб коренеплодів цукрових буряків різних генотипів проведена чітка їх диференціація за формою та лінійними параметрами кореня, встановлена динаміка приросту коренеплоду.

Облік продуктивності біомаси енергетичної культури свічграс

 

 

 

Енергетична верба

 

 

 

Експериментальні плантації з технології вирощування тополі І-го року життя

 

 

 

Технологія вирощування міскантусу

 

 

 

Обліки і спостереження. Розсадники біоенергетичних культур різних років використання та різних способів відторгнення біомаси

 

 

Обговорення результатів огляду експериментальних ділянок комісією з приймання дослідів та підведення підсумків