Загальна гербологія: монографія

Вийшла з друку монографія  Загальна гербологія/ О.О. Іващенко,  О.О. Іващенко – НААН, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Інститут захисту рослин НААН. – Київ: Фенікс, 2019. – 752 с.: іл.
Запропонована книга є оригінальною як за формою подачі фактичного матеріалу, так і за науковим баченням авторами порушених проблем. Є сподівання, що вона хоч частково заповнить дефіцит науково достовірної інформації в нашій країні в галузі знань, такій як гербологія.
Головним завданням гербології є всебічне дослідження трав’янистих рослин, у першу чергу бур’янів, і розробка способів регулювання та гармонізації їх відносин з посівами культурних рослин з урахуванням дії біологічних законів природи.
Автори згідно свого наукового бачення, систематизували опубліковану раніше наукову інформацію і доповнили її результатами власних оригінальних досліджень за останні майже чотири десятиліття науково дослідної роботи з питань гербології в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків та Захисту рослин НААН України.
Книга розрахована на наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, агрономів, студентів аграрних університетів і всіх бажаючих мати більше знань про рідну природу.