Звіти аспірантів ІБКіЦБ про виконану роботу

4 квітня 2019 року в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків відбулось спільне засідання методичних комісій з технології вирощування цукрових буряків та інших біоенергетичних культур під головуванням Саблука В.Т. та проблем селекції і насінництва та біотехнології під головуванням Орлова С.Д. із заслуховування звітів аспірантів.

Члени методичних комісій заслухали звіти аспірантів очної і заочної форм І-ІІІ років навчання про виконану роботу за 2018 рік, зробили свої зауваження і побажання.
Відмічено високий і достатній науково-методичний рівень аспірантських робіт.
Всі звіти схвалені та запропоновано рекомендувати їх до затвердження на Вченій раді інституту.