ПРАЙС-ЛИСТ

ЛАБОРАТОРІЯ  АГРОХІМІЇ
(лабораторія атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації)
тел. (044) 275 34 55

№ п/п

Зміст робіт

Вартість зразка з урахуванням ПДВ, грн

Аналіз ґрунту

1.

Скорочений аналіз ґрунту (рухомі форми NPK + рН)

265

2.

Вологість ґрунту

152

3.

Підготовка ґрунту  до аналізу

18

4.

Азот лужногідролізований

175

5.

Нітратний азот

170

6.

Амонійний азот

160

7.

Рухомий фосфор

184

8.

Обмінний калій

188

9.

рН сольове

176

10.

рН водне

150

11.

Гідролітична кислотність

193

12.

Сума вбирних основ

200

13.

Гумус

205

14.

Обмінний кальцій і магній, натрій

226

15.

Рухомі форми важких металів в ґрунті (Cu, Fe, Mn)

282

16.

Рухомі сульфати

242

17.

Сольовий склад водної витяжки

535

18.

Повний аналіз ґрунту

3521

 

 

 

Аналіз рослин

1.

Підготовка  до аналізу

54

2.

NPK в рослинах (мокре озолення)

354

3.

Зола

174

4.

Вологість

246

5.

 Кальцій та магній (мокре озолення)

342

6.

Визначення цукристості в коренеплодах цукрових буряків

400

Визначення якості води

 

Аніони: сульфати, нітрати, хлориди, карбонати, гідрокарбонати

Катіони: кальцій, магній (жорсткість)

Мікроелементи та важкі метали: залізо

 

 

 

522

Аналіз добрив та меліорантів

            Мінеральні добрива

1668

1.

Підготовка до аналізу

192

2.

Вологість

198

3.

Загальний азот

294

4.

Амонійний азот

216

5.

Нітратний азот

198

6.

Загальний фосфор

294

9.

Загальний калій

276

 

 

 

            Органічні  добрива

1549

1.

Підготовка до аналізу

180

2.

Вологість

198

3.

Загальна кислотність

165

4.

Зольність

176

5.

Мокре озолення

258

6.

Загальний азот

204

7.

Загальний фосфор (після мокрого озолення)

202

8.

Загальний калій (після мокрого озолення)

166

 

 

 

            Меліоранти

857

1.

Підготовка до аналізу

192

2.

Вологість

204

3.

Нейтралізуюча здатність вапнякових добрив

185

4.

Сума кальцію та магнію 

276

 

 

 

  Відбирання зразків для аналізу

договірна ціна

  Консультативне забезпечення

договірна ціна  від 450

 

 

 

 Проведення польових та вегетаційних досліджень з    випробування та     реєстрації макро- та мікродобрив,  регуляторів  росту

 

            Вартість одного варіанту досліду

2500

Залежно від обсягу замовлених робіт ціни на надання послуг можуть зменшуватись.