Лабораторія апоміксису та поліплоїдії

 

Ялтушківське дослідно-селекційне відділення

Зав. лабораторії Федорощак Людмила Генадіївна

​В умовах селекційно-технічного комплексу Ялтушківської дослідно-селекційної станції створити пилко стерильні лінії з ЦЧС методом без пилкового режиму (апозиготії).

Методи дослідження:

 1. добір пилкостерильних ліній за типами стерильності і роздільно-плідністю;
 2. метод без пилкового режиму одержання насіння;
 3. метод добору за генетичними селективними маркерами;
 4. метод визначення польової схожості насіння;
 5. контролювання за ростом і розвитком рослин в умовах СТК по однолітньому циклу.

Група експериментальної поліплоїдії Ялтушківської дослідно-селекційної станції

Основні завдання:

 • Впровадження нових методів стабілізації рівня геному тетраплоїдних багатонасінних запилювачів з використанням культури іn vitrо.
 • Створення тетраплоїдних багатонасінних запилювачів на основі кращих високоцукристих ліній дослідно-селекційної станції.
 • Селекція відтворення тетраплоїдних багатонасінних запилювачів компонентів районованих триплоїдних гібридів.

​ Методи дослідження:

 1. поліплоїдізація в умовах in vivо з використанням колхіцину;
 2. цитологічний метод дослідження ступеня плоїдності за кількістю хромосом в клітині;
 3. добір за цукристістю і масою коренеплоду;
 4. індивідуальний і масовий добір за плоїдністю в умовах просторової ізоляції і групових ізоляторів.