Лабораторія гербології

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторії:
Макух Ярослав Петрович, кандидат с.-г. наук, ст.н.с.

 

 

Співробітники лабораторії:

   

     Ременюк Світлана Олександрівна, к.с.-г. н., с.н.с.
       E-mail: 
herbolohiya@ukr.net

 

 

Мошківська Сніжана Валентинівна, кандидат наук, н.с.
Різник Владислав Миколайович, н.с. 

Характеристика наукових досліджень.

Вивчення впливу різних факторів на видовий склад та різноманітність бур’янів, специфіка процесів забур’янення сільськогосподарських культур, особливості процесів взаємодії агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації. Зокрема: вивчення потенційних запасів насіння бур’янів в ґрунті, особливості процесу забур’янення і різноманіття видів бур’янів в посівах с.-г. культур; особливості взаємодії компонентів агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації; визначення ефективності дії та розробка способів і технології застосування гербіцидів; розробка методів оптимізації гербіцидного навантаження в сівозміні при контролюванні бур’янів з урахуванням видового складу та фаз їх розвитку; оптимізація систем захисту посівів с.-г. культур сівозміни від багаторічних видів бур’янів. 

Послуги, що надаються. Надання консультацій по оцінці характеру забур’янення посівів та їх надійного захисту від комплексу бур’янів в сівозмінах, які включають систему агротехнічних засобів та раціональне застосування гербіцидів і їх композицій.

Найважливіші публікації співробітників підрозділу:

1. Іващенко О.О. Енергетична верба потребує захисту від бур’янів / Іващенко О.О., Макух  Я.П., Ременюк С.О. // Вісн.аграр.науки. – 2017. - №1. – С.19-23
2. Макух Я. П.  Специфіка процесів забур’янення посівів нуту/ Я. П. Макух, С.О. Ременюк, В.М. Сміх\\ Наукові доповіді НУБіП України – 2017. №1
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8116
3. Макух Я. П. Контролювання бур'янів в посівах нуту / Я. П. Макух, С.О. Ременюк, В.М. Сміх // Карантин і захист рослин. – 2017. №1-3. – С. 9-11
4. Макух Я.П. Защитаивыэнергетической от сорняков / Я.П. Макух, С.А. Ременюк // Сахарнаясвекла. – 2017. № 2. – С.24-25
5. Іващенко О.О. Екологічні систем захисту від бур’янів посадок верби енергетичної першого року вегетації // Іващенко О.О., Макух  Я.П., Ременюк С.О.// Біоенергетика – 2017. №1. – С.
6. Ременюк С.О. Особливості захисту посівів кукурудзи від однодольних видів бур’янів / Ременюк С.О., Токарчук М.М.// Пропозиція. № 4. 2017. – с. 124-126
7. Контролювання бур'янів механічним способом у агрофітоценозах міскантусу гігантського / Я. П. Макух, С. О. Ременюк, С. В. Мошківська // 2017 №3 (http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8731)
8. Ефективність ґрунтових гербіцидів на посівах соняшнику / / Макух Я.П., Ременюк С.О., Різник В.М.// Пропозиція. № 5. 2017. – с. 106-108
9. Захист сої від бур'янів / Ременюк С.О., Різник В.М.// Пропозиція. № 6. 2017. – с. 106-108