Лабораторія селекції однонасінних цукрових буряків та поліплоїдії

 

Білоцерківське дослідно-селекційне відділення

Зав. лабораторії
Рибак Володимир Олексійович, кандидат наук

Чемерис Ліна Миколаївна, кандидат наук, с.н.с.
Барахтянський Микола Павлович, ст.н.с.
Слободянюк Ольга Миколаївна, н.с.
Федоренко Інга Анатоліївна, с.н.с.
Змієвський Володимир Миколайович, с.н.с.
Музика Ольга Володимирівна, м.н.с.
Грищенко Андрій Олександрович, м.н.с.

Основні завдання лабораторії:
1. Створення тетраплоїдних багатонасінних запилювачів.
2. Селекція відтворення компонентів районованих триплоїдних гібридів.

Методи дослідження:
1. Поліплоїдизація в умовах in vivо з використанням колхіцину.
2. Цитологічний метод дослідження ступеня плоїдності за кількістю хромосом в клітині.
3. Добір за цукристістю і масою коренеплоду.
4. Індивідуальний і масовий добір за плоїдністю в умовах просторової ізоляції і групових ізоляторів.