Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях

 

Ялтушківське дослідно-селекційне відділення

Завідуючий лабораторією технологій вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях
Гончарук Григорій Семенович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
E-mail:  goncharukgr@gmail.com

Дата народження: 18 січня 1953 року.
Місце народження: с. Калетинці, Ізяславського р-ну, Хмельницької обл.
Освіта: вища, в 1975 році закінчив Кримський сільськогосподарський інститут, в 1987 році – аспірантуру інституту цукрових буряків по спеціальності загальне землеробство. В 1986 році захистив кандидатську дисертацію, в 1997 році отримав вчене звання старший науковий співробітник.

Трудова діяльність:
-         з 1975 р. по 1981 р. працював агрономом в господарствах Криму та Хмельницької області;
-         з 1981 р. по 1984 р. –  аспірант Інституту цукрових буряків;
-         з 1984 р. по 2011 р. – старший науковий співробітник ЯДСС, завідуючий відділом землеробства, з 1997 року – по сумісництву заступник директора з наукової роботи Ялтушківської ДСС;
-         з 2011 року по даний час – завідуючий лабораторією технології вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях, в.о. заступника директора з наукової роботи.
          З 1981 року Гончарук Г.С. займався вивченням питань ґрунтозахисного обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури, в тому числі цукрові буряки; питаннями захисту ґрунтів від ерозійних процесів; агрохімічної меліорації ґрунтів; підвищенням родючості сірих опідзолених ґрунтів зони діяльності станцій.
          З 2009 року вивчає технології вирощування нових біоенергетичних культур для отримання біоетанолу та твердих видів палива.

Є автором більше 50 наукових праць, автор сорту світчграсу «Морозко».

1.      Гончарук Г.С. Удосконалення елементів технологій вирощування проса прутоподібного Panicum virgаtum L. /В.А. Курило, Г.С. Гончарук, М.Я. Гументик// Біоенергетика. – Київ, 2014. - №2 – С. 28-30.
2.      Гончарук Г.С. Визначення схожості насіння проса прутопдібного (світчграсу) Panicum virgаtum L.: методичні рекомендації./ В.А. Сорокін, Ю.А. Кравченко, М.В. Бусол, В.В. Доронін, С.М. Мандровська, Г.С. Гончарук – К.: ІБКіЦБ, 2015. – С.10.
3.      Гончарук Г.С. Проведення хімічної меліорації у зерно-буряковій сівозміні.: методичні рекомендації./ А.С. Заришняк, А.О. Сипко, В.В. Іваніна, Г.А. Сінчук, О.П. Стрілець, Н.С. Зацерковна , М.В. Костащук, Г.М. Мазур, А.П. Чернюш, Г.С. Гончарук. – К.: ІБКіЦБ, 2015. – С.15.

 

Співробітники:
Кушнерик Олександр Вікторович, провідний фахівець
Грицишин  Володимир Анатолійович, науковий співробітник
Герасімова Оксана Миколаївна, технік
Рачковський Сергій Сергійович, технік
Муляр Ольга Василівна, технік
Радецька Юліана Максимівна, технік
Рибак Руслан Володимирович, технік