Сектор селекції тетраплоїдних ліній цукрових буряків

Білоцерківське дослідно-селекційне відділення

Чемерис Л.М., зав. лабораторією, кандидат с-х наук, с.н.с.
Федоренко І.А., с.н.с.
Змієвський В.М., с.н.с.
Олійник Т.А., с.н.с.
Мацук М.Б., н.с.
Грищенко І.І., фахівець

Основні завдання лабораторії:
1. Створення тетраплоїдних багатонасінних запилювачів.
2. Селекція відтворення компонентів районованих триплоїдних гібридів.

Методи дослідження:
1. Поліплоїдизація в умовах in vivо з використанням колхіцину.
2. Цитологічний метод дослідження ступеня плоїдності за кількістю хромосом в клітині.
3. Добір за цукристістю і масою коренеплоду.
4. Індивідуальний і масовий добір за плоїдністю в умовах просторової ізоляції і групових ізоляторів.