Моніторинг поширення і розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових

У секторі ентомології проводиться моніторинг поширення та розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових. Автори: В.Т. Саблук – д.с.-г.н., професор, Н.М. Запольська – к.с.-г.н., пр.н.с., К.М Шендрик – к.б.н., ст.н. с.
На основі аналізу результатів власних спостережень та звітів обласних лабораторій прогнозу і сигналізації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів стосовно поширення та розвитку фітофагів і патогенів у посівах сільськогосподарських культур і встановлення загрози від них рослинам буряків цукрових встановлено поширення і розвиток шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових та загроза від них рослинам культури.
Встановлено, що окремі види шкідників мають значну резервацію в агроценозах та інших стаціях і щорічно загрожують посівам буряків цукрових у різних зона бурякосіяння. Зокрема, із року в рік найбільшу небезпеку сходам культури і рослинам у період їх вегетації завдають жуки звичайного бурякового довгоносика, чисельність якого значно перевищує економічний поріг його шкідливості. Так, у поточному році фітофаг перебуває у стані найвищого підйому розвитку його популяції, що в свою чергу призвело до підвищеної порівняно з іншими вегетаційними періодами шкідливості. За даними наших спостережень чисельність жуків цього фітофага у травні становила 2-18 екз/м2, що у десятки разів перевищує поріг його шкідливості. Як результат, в окремих господарствах прийшлось пересівати буряки цукрові 1 і навіть 2 рази, що негативно позначилося на продуктивності культури. Такий стан популяції фітофага за умови успішної перезимівлі може призвести до значної його чисельності і шкідливості у майбутньому році.
Із інших видів шкідливих комах, які щорічно загрожують посівам буряків цукрових небезпечними у поточному і майбутніх роках є і будуть сірий буряковий довгоносик, бурякові блішки, щитоноски, довгоносик стеблоїд тощо, чисельність яких коливається у межах порогів їх шкідливості.
Щодо хвороб то у поточному році і в майбутньому зберігається загроза значного ураження рослин культури церкоспорозм, фомозом, борошнистою росою, альтернаріозом та іншими. Зокрема, у цьому сезоні, за даними наших спостережень, коренеїд сходів  розвивався майже на минулорічному рівні, пероноспорозу, як і в попередньому році господарського значення не мав (2,3% уражених рослин), церкоспороз набирає темпів інтенсивного розвитку через сприятливі погодні умови, які складаються у цьому році і господарствам рекомендуємо проводити заходи для зниження ураженості ним рослин; так само щодо розвитку борошнистої роси і фомозу, які щорічно інтенсивно уражують листковий апарат рослин буряків цукрових, що в свою чергу негативно позначається на продуктивності культури. Опади, які проходять осередками в кінці літа у більшості регіонів України можуть призвести до значної уражуваності коренеплодів різними видами гнилей, що також може призвести до зниження їх врожайності і погіршення якості.

Висновки: В останні роки в Україні складаються сприятливі умови для розвитку і поширення багатьох видів шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових, що призводить до підвищеної порівняно з попередніми сезонами їх шкідливості. Зокрема, у поточному році щільність популяції жуків звичайного бурякового довгоносика становила 2-18 екз/м2, що в десятки разів перевищує ЕПШ. Так само це стосується і інших шкідників і хвороб, значна резервація яких може загрожувати посівам культури у майбутньому році.