Зустріч з аспірантами першого року навчання

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 12 жовтня 2023 року проводилась зустріч з аспірантами першого року навчання. З вітальним словом до присутніх звернулася к. с-г. н., старший дослідник, Учений секретар Інституту Олеся ЗІНЧЕНКО. З освітньо-науковою програмою із спеціальності 201 Агрономія  ознайомив здобувачів Гарант д.с-г.н., професор, Володимир ДОРОНІН. Лекцію про АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ провела д. с-г. н., професорка, чен-кориспондент НААН, Лариса СТОРОЖИК.

Запрошуємо до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «DIGITAL AGRICULTURE»

Конференція відбудеться 23–24 листопада 2023 р. на базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН у гібридному форматі.

Участь у конференції «Органічне виробництво в умовах зміни клімату: технології і техніка»

4 жовтня 2023 року відбулася конференція «Органічне виробництво в умовах зміни клімату: технології і техніка». Організатором конференції виступив Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України.
В ході проведення конференції було обговорено актуальні проблеми техніко-технологічного забезпечення виробництва безпечних продуктів харчування в умовах зміни клімату на основі новітніх технологічних прийомів і технічних засобів для їх реалізації.

Участь у тренінгу з оцінки енергетичного потенціалу біомаси для виробництва моторних біопалив

3 жовтня 2023 року відбувся тренінг з оцінки енергетичного потенціалу біомаси для виробництва моторних біопалив першого та другого поколінь. Тренінг проводився громадською спілкою «Біоенергетична асоціація України» за підтримки проєкту USAID «Економічна підтримка України». Учасники поділились інформацією щодо енергетичного використання біомаси для виробництва моторних палив, а також посилення взаємодії держави і бізнесу у питаннях посилення енергетичної безпеки.

Участь у конференції «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: Вчора, сьогодні, завтра»

29 вересня 2023 року відбулася IV-й науково-практична конференція «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: Вчора, сьогодні, завтра». Організаторами конференції були: Національна академія аграрних наук України; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека; Інститут історії аграрної науки, освіти і техніки; Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН.

До 125-річчя Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

На ЯДСС проводяться комплексні дослідження з селекції та технологій вирощування деревних біоенергетичних культур на малопродуктивних землях. Серед деревних біоенергетичних культур провідне місце займає верба. Польові дослідження техніко-технологічних аспектів вирощування енергетичної верби на Я ДСС проводяться з 2011 року. Досліди проводяться з вербою прутовидною сорту Збруч, створеного в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
У польових умовах вивчаються наступні питання:

Сторінки