Про результати перевірки стану виконання програм наукових досліджень Веселоподільською ДСС ІБКіЦБ НААН України у 2023 р.

Комісія Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України провела перевірку виконання програм науково-дослідних робіт ПНД НААН на Веселоподільській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ та стану виробничих посівів у 2023 році. Згідно робочих програм на станції у 2023 році дослідження проводяться по 16 завданнях, з яких 12 фундаментальних та 4 прикладних.

Про результати перевірки стану виконання програм наукових досліджень Іванівською ДСС ІБКіЦБ НААН України у 2023 р.

Комісія Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України провела перевірку виконання програм науково-дослідних робіт ПНД НААН на Іванівській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ та стану виробничих посівів у 2023 році. Згідно робочих програм на станції у 2023 році дослідження проводяться по 11 завданнях, з яких 7 фундаментальних та 4 прикладних.

Проведено курси підвищення кваліфікації для наукових та науково-педагогічних працівників за напрямом "Біоенергетика" та "Біотехнологія"

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН з 22 по 26 травня 2023 року (в режимі он-лайн) пройшли курси підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за напрямом «Біоенергетика» та «Біотехнологія». Відповідальним за проведення і модератором курсів «Біоенергетика» був завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування і переробляння біоенергетичних культур д.с.-г.н. Олександр Ганженко; курсів «Біотехнологія» - завідуюча лабораторії біотехнології Вікторія Войтовська, к. с.-г. н., с.н.с.

Формування сировинної бази для виробництва твердого біопалива за принципами сталого розвитку

В Україні на сьогодні сировинною базою для виробництва твердого біопалива слугують здебільшого відходи деревообробної промисловості (тирса, тріска), солома зернових та зернобобових культур, соняшникова лузга тощо. Надходження такої сировини є нестабільним і носить сезонний характер, що негативно впливає на ефективність роботи установок з виробництва біопалива. Крім того, біопаливо, виготовлене із залишків містить значну частку (до 10%) зольних елементів, що зменшує його теплотворні властивості та експлуатаційні характеристики котлів.

«Змішане навчання: виклики сьогодення»

Співробітники відділу здоров'я рослин (Макух Я.П., Саблук В.Т., Ременюк С.О.) пройшли  навчання в Сумському державному університеті за програмою підвищення кваліфікації «Змішане навчання: виклики сьогодення»

Проведено курси підвищення кваліфікації за напрямом «Біоенергетика»

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН з 22 по 26 травня 2023 року (в режимі он-лайн) пройшли курси підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за напрямом «Біоенергетика». Відповідальним за проведення і модератором курсів був завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування і переробляння біоенергетичних культур д.с.-г.н. Олександр Ганженко.

Проведено курси підвищення кваліфікації за напрямом «Біотехнологія»

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 22-26 травня 2023 року в режимі он-лайн проводились курси підвищення кваліфікації за напрямом «Біотехнологія» для наукових працівників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти.

Лекційний матеріал був зосереджений на висвітлюванні основ біотехнології в сфері аграрної науки, зокрема:

Закладка та проведення наукових досліджень в умовах вегетаційного досліду

Науковці відділу агрохімічних досліджень 7 травня 2023 року провели закладку вегетаційних дослідів згідно підписаного міжнародного контракту та з тематики щодо вивчення продуктивності новітніх гібридів буряків цукрових Інституту. Досліди закладено на трьох фонах удобрення та за трьох режимів зволоження. Дані досліджень дозволять встановити адаптивність сучасних гібридів буряків цукрових до вирощування в умовах посухи та визначити їх продуктивність

Сторінки