Участь у конференції «Невикористана біоенергія. Потенціал України»

31 березня 2023 року директор ІБКіЦБ НААН України, д.с.-г.н., професор, академік НААН України М.В. Роїк та д.т.н., професор, академік НААН України В.І. Кравчук взяли участь у роботі Міжнародної конференції, організованої Регіональним представництвом ФАО в Україні за темою: «Невикористана біоенергія. Потенціал України».

Прогноз розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових у 2023 році

Шкідники:
Звичайний буряковий довгоносик є найнебезпечнішим шкідником сходів буряків цукрових у всіх зонах бурякосіяння  України.

Засідання координаційно-методичних рад та науковий семінар

16 березня 2023 року в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН відбулось онлайн засідання координаційно-методичних рад з розгляду робочих програм та календарних планів на 2023 рік завдань другого рівня ПНД НААН 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури» та ПНД НААН 26 «Біоенергетичні ресурси».

Збірник матеріалів 13-ї науково-практичної конференції «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві»

Вийшов друком збірник матеріалів доповідей 13-ї науково-практичної конференції «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві», присвяченій пам’яті видатного вченого герболога, члена Європейської асоціації гербологів (EWRS) (1993

Відбулась 13-та науково-практична конференція «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві»

15 березня в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків відбулася 13-та науково-практична  оnline-конференція «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві», присвячена пам’яті видатного вченого герболога Іващенка Олександра Олексійовича (1949-2021).

Поєднання теоретичних знань з практикою - необхідна складова підготовки кваліфікованого фахівця

На базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України спільно за кафедрою кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського було створено Навчально-науковий центр «Сучасні методи створення та ідентифікації сортів рослин», який успішно працює як структурний підрозділ агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Згідно положення ННЦ забезпечує підготовку фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр» за освітньою програмою «Селекція і генетика сільськогосподарських культур».

«Стевія (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка»

Головний науковий співробітник лабораторії селекції цукрових та кормових буряків, доктор сільськогосподарських наук Стефанюк В.Й. у співавторстві з Павліченко М.В. видав монографію «Стевія  (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка».

Сторінки