«Енергетична верба: технологія вирощування та використання»

На початку лютого 2023 року у вінницькому видавництві «ТВОРИ» вийшла з друку монографія науковців ІБКіЦБ НААН України «Енергетична верба: технологія вирощування та використання». Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, професора В.М. Сінченка.

Дослідження з використання різних видів біомаси для роботи енергетичного засобу (паливної печі) CampStove 2

Завдяки плідній співпраці науковців з Норвезьким фондом «Energy Garden» Керівник Ерік Гуле та Богданом Радейком «Ostap Consulting Ltd», через Норвезьку Народну Допомогу українські військові отримали енергетичні засоби (паливні печі) CampStove2, які призначені для перетворення твердої біомаси в теплову та електричну енергію, для використання в польових умовах.

Підтримка зв’язків з науковими установами та громадськими організаціями за профілем досліджень

Співробітники відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур приділяють значну увагу комунікаційним питанням – зв’язкам з науковими установами та громадськими організаціями за профілем досліджень.

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році

На виконання листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 27.09.2022 № 22.1/10-1357 «Про формування Переліку міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році» (далі – Перелік) доводимо до відома даний Перелік, який сформовано відповідно до Пропозицій закладів вищої освіти, згідно з додатком.

Відбудеться 13-а науково-практична конференція «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків запрошує Вас взяти участь у роботі 13-ї науково-практичної конференції «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві», присвячена пам’яті видатного вченого герболога ІВАЩЕНКА Олександра Олексійовича

 

Опонування дисертаційної роботи

Завідувач відділу цифрових технологій в агрономії ІБКіЦБ НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, Присяжнюк Олег Іванович, як опонент, взяв участь у захисті дисертації Цзя ПейПей (Jia Peipei) «Сортові особливості розвитку та продуктивність Brassica Juncea L. залежно від регуляторів росту в умовах Лісостепу України» («Varietal features of development and performance of Brassica juncea L. according to growth regulators in terms of the Forest-Steppe of Ukraine»), подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 «Агрономія».

Двадцять восьма Міжнародна конференція «Підсумки виконання програми "БЕТАІНТЕРКРОС"»

В Інституті біоенергетичних культур та цукрових буряків 7 лютого 2023року відбулась 28-та Міжнародна конференція провідних селекціонерів ІБКіЦБ та його мережі. Було підведено підсумки по завершеному 28-му циклу програми "БЕТАІНТЕРКРОС" [20-21-22] та визначено кращі гібриди цукрових буряків для передачі в Державне сортовипробування 2023 року.

Агроекологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для біопалива – результати комплексних досліджень

Вийшла з друку монографія «Агроекологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для біопалива» (ISBN 978-966-924-997-5). У книзі висвітлено результати комплексних досліджень, проведених у відділі селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур ІБКіЦБ НААН упродовж 2010 - 2020 років з агробіологічного обґрунтування процесу формування продуктивності цукроносних культур як сировини для виробництва біопалива у Лісостепу України.

Сторінки