Червоний рівень небезпеки шкідників у посівах буряків цукрових

Для попередження масового розмноження шкідників у агроценозах буряків цукрових та своєчасного контролю їх чисельності на бурякових полях, слід володіти оперативною інформацією щодо поточного стану їхніх популяцій. Це дасть можливість завчасно оцінити ступінь загрози врожаю культури від фітофагів, спланувати та обґрунтувати оптимальні строки проведення заходів захисту і розрахувати їхню економічну ефективність.

Науковцями лабораторії фітопатології і ентомології за результатами проаналізованих та узагальнених даних державних фітосанітарних інспекцій Департаменту фітосанітарної безпеки Держветфітослужби України щодо динаміки розвитку й розмноження в Україні основних шкідників у посівах буряків цукрових за 2019 p. розроблено прогноз появи шкідників та можливої шкідливості у поточному році. Зимуючий запас більшості видів шкідливих для буряків цукрових комах перевищує загальноприйнятий економічний поріг шкодочинності (ЕПШ). З високою ймовірністю можна очікувати, що у 2020 р. особливо небезпечними для рослин будуть довгоносики бурякові (звичайний, сірий), довгоносик-стеблоїд, блішки бурякові, крихітка бурякова, щитоноски, попелиця листкова бурякова, мухи бурякові мінуючі, дротяники та ін.

Тому у 2020 р. особливої уваги потребує дотримання ефективної системи захисту культури від фітофагів, яка ґрунтується на оптимальному поєднанні комплексу організаційно-господарських, агротехнічних, біологічних та хімічних заходів. Ретельне і вчасне виконання всіх елементів цієї інтегрованої системи захисту дасть змогу створити найсприятливіші умови для росту та розвитку рослин буряків цукрових і таким чином підвищити їхню протидію фітофагам.

Детально з даними матеріалами можна ознайомитися в публікації Саблука В.Т., Грищенко О.М. «Фітосанітарний стан агроценозів буряків цукрових та заходи контролювання їхньої чисельності» («Біоенергетика», 2020. №1. С. 30-34.).