Про результати перевірки стану виконання програм наукових досліджень Веселоподільською дослідно-селекційною станцією Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України у 2021 р.

Комісія  Інституту  біоенергетичних  культур  і цукрових  буряків  НААН  України у складі голови комісії д. с.-г.н. Макуха Ярослава Петровича та членів комісії - к.с.-г.н. Гументика Михайла Ярославовича, к.с.-г.н. Різника Владислава Миколайовича, к.с.-г.н. Ременюк Світлани Олександрівни провели перевірку виконання програм науково-дослідницьких завдань науковим підрозділом Веселоподільської ДСС Інституту біоенергетичних культур  і цукрових  буряків та стану виробничих посівів у 2021 році.

Згідно робочих програм на Веселоподільській ДСС у 2021 році дослідження проводяться  по 17 завданнях з яких  13 фундаментальних  та 4  прикладних.
За результатами  перевірки  було  встановлено,  що  польові  дослідження  на станції проводяться відповідно робочих програм, розглянутих і затверджених методичними комісіями ІБКіЦБ та  згідно  відповідних  методик.
Всі досліди знаходяться у  задовільному  стані,  оформлені  відповідними етикетками. Також  у належному  стані  знаходиться  первинна  документація.

Пропозиції комісії:
1. Звернути увагу на підготовку наукових кадрів для усіх лабораторій станції.
2. Посилити роботу з пропаганди наукових досягнень через проведення днів поля, семінарів, конференцій.
3. Прохання до керівників тем окрім документації дбати також про матеріальне своєчасне забезпечення схем дослідів.
4. Великою проблемою в наукових підрозділах в останні роки зі збирання зернових культур, проса, висадків. Основною причиною цього є моральна та фізична зношеність комбайна «Сампо-500».
5. На станції потрібно інтенсивно розпочати роботу по боротьбі з карантинними бур'янами (амброзія полинолиста, ваточник сирійський).