Спосіб створення полезахисних лісосмуг

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН розроблено спосіб створення полезахисних лісосмуг, які окрім основної функції – захисту полів від вітрів, додатково дають сировину для виробництва біопалива (Патент 142244). Спосіб передбачає підготовку ґрунту, маркування ділянки, садіння довговічних і швидкоростучих деревних порід та агротехнічний догляд за ними. Особливістю запропонованого способу є те, що з метою отримання з полезахисної лісосмуги деревини для енергетичних цілей надземну частину швидкоростучих деревних порід зрізують через кожні 2-4 роки. Крім того, з метою спрощення механізованого збирання біомаси, швидкоростучі деревні породи розміщують рядами поруч з рядами довговічної породи та висаджують їх у крайні ряди полезахисної лісосмуги, або, для більш раціонального використання площі лісосмуги, ряди швидкоростучих деревних порід розташовують також у коридорах між рядами довговічної породи.