Освітньо-науковий процес

 

Новини та оголошення

Акредитація

Нормативно-правова база ІБКіЦБ НААН

Програма підготовки доктора філософії (PhD)

Навчально-методичне забезпечення та силабуси навчальних дисциплін

 • Силабуси вибіркових дисциплін, що формують фахові компетентності за напрямами
 • Силабуси навчальних дисциплін, що формують універсальні навички дослідника
 • Силабуси навчальних дисциплін, що формують загальнонаукові та мовні компетентності

Комплексний іспит зі спеціальності 201 – Агрономія

 • Положення про комплексний іспит зі спеціальності
 • Програма комплексного іспиту зі спеціальності

Кадровий потенціал

 • Рейтинг наукових та науково-педагогічних працівників задіяних в освітньому процесі
 • Забезпечення наукового керівництва зі спеціальності 201 – Агрономія

Прийом до аспірантури

 • Правила прийому до аспірантури на 2020 р.
 • Ліцензований обсяг
 • Програма фахового вступного іспиту
 • Програма вступного іспиту з іноземної мови