Послуги

           Перелік  послуг  з  науково-технічної  діяльності, 
               які надає Інститут  біоенергетичних  культур
                     і  цукрових  буряків  НААН  УКРАЇНИ

 

 • Садівний матеріал біоенергетичних культур (ризоми міскантуса, живці верби)
  (тел. 044 275 53 55)

  • насіння проса прутоподібного (світчграсу);
  • консультації щодо закладання плантацій багаторічних енергетичних культур (вибір поля, підбір видового та сортового складу, рекомендована схема садіння);
  • надання пропозицій щодо догляду за насадженнями у перший рік вегетації;
  • розробка рекомендацій щодо ефективної експлуатації багаторічних насаджень біоенергетичних рослин другого та наступного років вегетації;
  • надання рекомендацій щодо подальшого використання зібраної біомаси багаторічних культур на тверде біопаливо;
  • науковий супровід технологій вирощування цукрового та зернового сорго (підбір сортового складу з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, вибір раціональних агротехнічних агрозаходів з основного та передпосівного обробітку ґрунту, сівба та догляд за посівами);
  • рекомендації щодо оптимальних строків та способів збирання біомаси цукрового сорго з урахуванням особливостей її подальшої переробки;
  • надання рекомендацій з подальшого використання зібраної біомаси цукрового сорго на біогаз та біоетанол;
  • розробка ТЕО на переобладнання котелень з газового палива на використання твердих видів біопалива;
  • послуги з управління міжнародними програмами Горизонт 2020.
 • Вивчення продуктивності гібридів цукрових буряків в екологічному сортовипробуванні
  (
  тел. 044 275 56 11)

  • добір гібридів цукрових буряків, які характеризуються максимальною продуктивністю в конкретних умовах вирощування.
 • Вирощування та післязбиральна очистка насіння цукрових буряків
  (тел.
  044 275 33 55)

  • передпосівна підготовка насіння цукрових буряків, сої та зернових культур в умовах насіннєвого заводу;
  • визначення посівних якостей насіння цукрових буряків, сої, соняшнику, кукурудзи, зернових культур (пшениці, ячменю).
 • Визначення та ідентифікація генетично модифікованих організмів, якісний аналіз на вміст ГМО
  (тел. 044 275 52 00)

  • нормативно-правова оцінка та юридичні і комерційні консультації в питаннях біобезпеки та використання ГМО у відкритих системах;
  • аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму, проведення паспортизації сортів та гібридів рослин;
  • філогенетичний аналіз та визначення особливостей походження форм рослин;
  • проведення експрес-діагностики рослин при створенні та відборі генотипів з високим рівнем посухостійкості;
  • проведення експрес-діагностики шляхом підбору компетентних пар в системі «рослина-бактерія» для підвищення азотфіксувальної активності злакових форм рослин;
  • розробляння способів розмноження при інтродукції нових видів рослин та консервація цінної генплазми;
  • визначення фертильності та життєздатності пилку;
  • визначення рівнів плоїдності рослин та показників мітотичної активності;
  • дослідження процесів формування зародкової плазми та проходження етапів ембріогенезу у рослин.
 • Тиражування рослин в культурі in vitro
  (тел.  098 330 22 82)

  • прискорене мікроклональне розмноження рослин для промислового використання в культурі in vitro;
  • депонування в культурі in vitro цінних селекційних матеріалів;
  • отримання безвірусного рослинного матеріалу – оздоровлення селекційного матеріалу за допомогою технологій in vitro;
  • отримання нових поліплоїдних форм в культурі in vitro;
  • вкорінення рослин, що важко вкорінюються в умовах відкритого та закритого ґрунту;
  • оцінка селекційних матеріалів на резистетність до абіотичних факторів середовища – засолення, посухи, знижених та підвищених температур, важких металів;
  • отримання нового селекційного матеріалу методами культури незапліднених насіннєвих зачатків та суспензійної культури in vitro.
 • Визначення потенційних запасів насіння бур’янів в ґрунті
  (тел. 044 275 34 11)

  • особливості процесу забур’янення і різноманіття видів бур’янів в посівах зернових, зернобобових, технічних та біоенергетичних культур (пшениця, буряки, соя, соняшник, кукурудза, ріпак, нут, сочевиця, квасоля, верба, тополя, міскантус, просо прутоподібне);
  • особливості взаємодії компонентів агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації;
  • визначення ефективності дії та розробка способів і технології застосування гербіцидів;
  • розробка методів оптимізації гербіцидного навантаження в сівозміні при контролюванні бур’янів з урахуванням видового складу та фаз їх розвитку;
  • оптимізація систем захисту посівів зернових, зернобобових, технічних та біоенергетичних культур (пшениця, буряки, соя, соняшник, кукурудза, ріпак, нут, сочевиця, квасоля, верба, тополя, міскантус, просо прутоподібне) від багаторічних видів бур’янів;
  • реєстрація пестицидів.
 • Оцінка стійкості коренеплодів цукрових буряків до кагатної гнилі (здатність до довготривалого зберігання)
  ( тел. 044 275 46 00)

  • визначення вірусу ризоманії, жовтяниці, мозаїки цукрових буряків;
  • визначення бактерій – збудників хвороб рослин;
  • визначення вірусів – збудників хвороб рослин (більш ніж 30 видів).
 • Надання рекомендацій щодо обробки насіння і обприскування посівів сільськогосподарських культур інсектицидами і фунгіцидами проти шкідників і хвороб
  ( тел. 044 275 56 00)

  • оцінка ефективності застосування інсектицидів проти шкідників і фунгіцидів проти хвороб цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур;
  • аналіз рослин з визначення ступеня ураженості їх хворобами і пошкодженості шкідниками;
  • встановлення видового складу грибів - збудників хвороб в грунті і надання рекомендацій щодо зменшення їх шкодочинності.
 • Нематологічне обстеження полів з метою виявлення та визначення чисельності бурякової нематоди в ґрунті
  (тел. 044 275 46 22;   067 664 00 18)

  • оцінка ступеня стійкості цукрових буряків, ріпаку, гірчиці та редьки олійної до ураження їх гетеродерозом;
  • визначення ефективності дії інсектицидів при обробці ними насіння цукрових буряків на чисельність бурякової нематоди в ґрунті;
  • надання рекомендацій із захисту посівів цукрових буряків та ріпаку від бурякової нематоди.
 • Проведення агрохімічних досліджень ґрунту для оцінки його родючості
  ( тел. 044 275 34 11)

  • розробляння систем удобрення сільськогосподарських культур і ведення сівозмін залежно від напрямів господарювання, енергозберігаючого способу обробітку ґрунту.
 • Планування досліджень (схеми проведення дослідів, методики)
  ( тел. 044 275 46 11)

  • статистичний аналіз отриманих наукових даних, комплексна оцінка ефективності досліджуваних варіантів;
  • візуалізація та презентація інформації;
  • науковий супровід з методики досліджень, консультування аспірантів та здобувачів наукового ступеня;
  • підготовка, розробка та виготовлення інформаційно-рекламних матеріалів, іміджевих статей, посібників, книг та іншої поліграфічної продукції;
  • створення і обслуговування персональних та серверних комп’ютерних систем, периферії;
  • запровадження у виробництво приладів комплексної діагностики рослин та систем точного землеробства;
  • розробка програмного забезпечення та комплексних систем управління сільськогосподарськими підприємствами;
  • проектування, виготовлення та ремонт лабораторного обладнання;
  • макро, мікро, предметна та репортажна фотозйомка.
 • Розрахунок собівартості і закупівельних цін 1 тонни цукрових буряків, біосировини енергетичної верби, міскантусу, свічграсу і цукрового сорго на основі розробки типових технологічних карт вирощування і збирання
  ( тел. 044 275 47 11)

  • розрахунок економічної і енергетичної ефективності впровадження інновацій в бурякоцукрове виробництво та біоенергетику;
  • оцінка вартості сортів і гібридів цукрових буряків, зернових, зернобобових культур і трав, як об’єктів інтелектуальної власності.

 

СЕРТИФІКОВАНІ ЛАБОРАТОРІЇ

1. СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНТРОЛЬНО-НАСІННЄВА АНАЛІТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ   
( лабораторія атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації )  пропонує наступні послуги:

Дослідження якості насіння цукрових, кормових, столових буряків, а такожзернових, зернобобових, олійних культур:
- енергії проростання;
- одноростковості;
- однонасінності;
- схожості;
- вологості;
- доброякісності;
- чистоти;
- вирівняності;
- маси 1000шт;
- кількість насінин в 1кг;
- маса посівної одиниці;
- заселеність шкідниками;
- засміченість насінням бур’янів;
- засміченість важковідокремлюваним насінням інших культур;
- фракційний склад насіння.

Дослідження грунту:
- визначення гумусу;
- визначення мінерального та легкогідролізованого азоту;
- визначення мінеральних форм азоту (нітратного,амонійного);
- визначення рухомих форм фосфору та калію;
- визначення рH,обмінної та гідролітичної кислотності;
- визначення суми увібраних основ;
- визначення вологості.

Агрохімічні дослідження (аналізи) продукції рослинного походження:
- визначення вмісту цукру;
- визначення вологості та вмісту сухої речовини;
- визначення вмісту NPK;
- визначення золи.

Дослідження якості води:
- визначення вмісту заліза;
- визначення вмісту хлоридів;
- визначення вмісту нітратів та нітритів;
- визначення вмісту сульфатів;
- визначення рH;
- визначення вмісту аміаку, та інших показників.

Звертатись за телефонами:
063990-31-29
(044) 270-44-19
(044) 275-46-22
(044) 275-33-55

 

2. ЛАБОРАТОРІЯ  АГРОХІМІЇ

(лабораторія атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації)
тел. (044) 275 34 55

ПРАЙС-ЛИСТ на роботи

 

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon ПРАЙС-ЛИСТ на послуги63.47 КБ