Рада молодих вчених

 

 

Рада молодих вчених Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН створена з метою об’єднання наукової молоді, висловлення їх інтересів в професійній сфері, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації творчих інтересів молодих вчених.
Молодими вченими ІБКіЦБ НААН вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти Інституту віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.

Голова Ради: Квак Володимир Михайлович, кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Секретар Ради: Топчій Оксана Володимирівна, аспірант
 

Основні завдання Ради:

  • підтримувати наукову спадкоємність, зберігати наукові школи і напрямки ІБКіЦБ НААН;
  • надавати молодим ученим інформаційну, методичну та організаційну допомогу при підготовці дисертаційних робіт та клопотати перед адміністрацією ІБКіЦБ НААН про надання пільг при виданні авторефератів, публікацій наукових праць, стажуванні, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції;
  • вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди, грантову підтримку молодих вчених, наукові та науково-технічні конференції та симпозіуми;
  • сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів.
  • сприяти професійному зростанню наукової молоді ІБКіЦБ НААН, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті Інституту;
  • сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, зокрема міжнародних, які проводяться на базі ІБКіЦБ НААН;
  • сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених і спеціалістів ІБКіЦБ НААН.
  • клопотати перед адміністрацією ІБКіЦБ НААН при вирішенні житлових і побутових проблем молодих вчених і спеціалістів Інституту.