14 успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2023-2024 рр.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії  з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальностями:
201 Агрономія та 202 Захист і карантин рослин.

Для Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 2023 рік був продуктивний. За рік, що минув, було проведено одинадцять успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю  201 Агрономія та один за спеціальністю  202 Захист і карантин рослин.
Новий рік також порадував нас своїм початком, вже відбулись три успішні захисти на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю  201 Агрономія.

Слід відзначити наукових керівників та здобувачів:

Науковий керівник:  ДОРОНІН Володимир Аркадійович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.14 Насінництво, професор, завідувач лабораторії насіннєзнавства, насінництва та розсадництва Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
Здобувач:  ДАНЮК Юрій Сергійович
Тема дисертації: "Формування продуктивності садивного матеріалу енергетичної верби залежно від умов заготівлі та зберігання"
Дата захисту: « 16  » серпня  2023 р.

Науковий керівник:  ІВАНІНА Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.04 Агрохімія, професор, завідувач відділу агрохімічних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Здобувач: КОРОТЕНКО Ілля Миколайович
Тема дисертації: «Оптимізація мінерального живлення пшениці озимої на чорноземі вилугуваному Правобережного Лісостепу України»
Дата захисту: « 5 »  вересня 2023 р.
Здобувач: ДАНЮК Максим Сергійович
Тема дисертації: "Агрохімічне обґрунтування системи удобрення буряків цукрових за біологізації вирощування в Правобережному Лісостепу України"
Дата захисту: « 17 »    листопада   2023 р.
Здобувач: ТАБАЧУК Оксана Олександрівна
Тема дисертації: "Обґрунтування родючості чорнозему вилугуваного та підвищення продуктивності буряків цукрових в сівозмінах Правобережного Лісостепу України"
Дата захисту: «  21  »    грудня   2023 р.

Науковий керівник:  РЕМЕНЮК Світлана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.13 гербологія, старший науковий співробітник - 06.01.01 загальне землеробство, завідувач лабораторії землеробства та гербології  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Здобувач: КОПЧУК Ксенія Миколаївна
Тема дисертації: "Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від системи удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України"
Дата захисту: «  16  »    листопада   2023 р.

Науковий керівник:  ПРИСЯЖНЮК Олег Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 рослинництво, професор - 201 агрономія, завідувач відділу цифрових технологій в агрономії  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Здобувач: МУСІЧ Володимир Володимирович
Тема дисертації: "Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного на кислих ґрунтах в Лісостепу України"
Дата захисту: «  21 »    листопада    2023 р.
Здобувач: ГОНЧАРУК Олександр Миколайович
Тема дисертації: "Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського в умовах Лісостепу України"
Дата захисту: «  21  »   листопада    2023 р. 
Здобувач: ПЕНЬКОВА Світлана Василівна
Тема дисертації: "Продуктивність міскантусу гігантського залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу України "
Дата захисту: «  14 »    грудня   2023 р.
Здобувач: ШУЛЬГА Сергій Сергійович
Тема дисертації: "Особливості реалізації біологічного потенціалу буряків цукрових в умовах Степу України"
Дата захисту: «  14 »    грудня   2023 р.

Науковий керівник: МАКУХ Ярослав Петрович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.13 гербологія, професор - 202 захист і карантин рослин, завідувач відділу здоров’я рослин Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Здобувач: КИРИЧОК Микола Іванович
Тема дисертації:"Особливості процесів забур’янення  посівів сої і розробка систем захисту від бур'янів без хімічних стресів рослин культури"
Дата захисту: «  22 »    грудня    2023 р.

Науковий керівник:  СТОРОЖИК Лариса Іванівна,  доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, професор 201 - агрономія, членкиня -кореспондентка НААН, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства, насінництва та розсадництва Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Здобувач: ТЕРЕЩЕНКО Ірина Сергіївна
Тема дисертації: "Продуктивність сорго цукрового залежно від прояву алелопатично активних речовин культури у Лісостепу правобережному»
Дата захисту: « 15 » грудня 2023 р.

Науковий керівник:  ФУЧИЛО Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор
Здобувач: БОРДУСЬ Олексій Олексійович
Тема дисертації: "Вирощування садивного матеріалу тополі іноземної та вітчизняної селекції для створення енергетичних плантацій в умовах Центрального Лісостепу України"
Дата захисту: «  27 » грудня 2023 р.
Здобувач: КИРИЛКО Ярослав Олегович
Тема дисертації: "Агроекологічні аспекти створення енергетичних плантацій тополі (Populus L.) в умовах Правобережного Лісостепу України"
Дата захисту: «  11 »    січня    2024 р.

Науковий керівник: ГУМЕНТИК Михайло Ярославович, завідувач лабораторії селекції і технологій вирощування біоенергетичних культур, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Здобувач: БОРДУСЬ Олена Юріївна
Тема дисертації:"Агротехнологічні аспекти вирощування біомаси павловнії в умовах Правобережного Лісостепу України"
Дата захисту: «  11  »    січня   2024 р

Науковий керівник: БОЙКО Ірина Ігорівна, кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.05 селекція і насінництво,  завідуюча спеціалізованою контрольно-насіннєвою аналітико-технологічною лабораторією Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Здобувач: ГРИЩЕНКО Вячеслав Олександрович
Тема дисертації: "Продуктивність та якість біомаси міскантусу залежно від елементів технології вирощування у  Лісостепу України"
Дата захисту: «  14  »    лютого  2024 р.

Щиро вітаємо всіх дисертантів та їх наукових керівників!
Бажаємо Вам подальших успіхів у науковій діяльності, нових досліджень, цікавих ідей та вагомих наукових здобутків.
Дякуємо за плідну співпрацю всім Головам, Рецензентам та Офіційним опонентам спеціалізованих вчених рад з проведення разових захистів та об’єктивну оцінку дисертаційних робіт здобувачів. Бережіть себе!

 

Фотоальбом