Вчена рада

 

Вчена рада Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Вчена рада Інституту  є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною, освітньо - науковою та видавничою діяльністю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України, у тому числі Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, нормативними документами Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами у сфері освіти, Статутом Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Положенням про Вчену раду.

ПОЛОЖЕННЯ  про Вчену раду Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Додаток до листа від 23.11.2021р.№ 07/2120
Новий склад Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків за результатами голосування наукових співробітників та за наказом директора:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

1

Роїк Микола Володимирович

Голова Вченої ради, ІБКіЦБ, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, д.с.-г.н., професор, академік НААН;

2

Сінченко Віктор Миколайович

Заступник голови Вченої ради ІБКіЦБ, заступник директор з наукової роботи, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН;

3

Зінченко Олеся Анатоліївна

Заступник голови Вченої ради ІБКіЦБ, учений секретар ІБКіЦБ, к.с.-г.н, с.д.;

4

Бондар Світлана Олександрівна

Секретар Вченої ради ІБКіЦБ, завідуюча науково-організаційного відділу та аспірантури, к.с.-г.н.;

5

Балан Василь Миколайович

Головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур, д.с.-г.н., професор;

6

Бондар Володимир Сергійович

Завідувач лабораторії досліджень з економіки, маркетингу та планування, к.е.н.;

7

Борівський Анатолій Францович

Заступник директора з науково-виробничої та фінансової діяльності, к.с.-г.н.;

8

Волоха Микола Петрович

Завідувач лабораторії агроекомоніторингу, землеробства та діджиталізації, д.т.н.;

9

Ганженко Олександр Миколайович

Завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування і переробляння біоенергетичних культур, к.т.н.;

10

Григоренко Наталія Олександрівна

Завідуюча лабораторії молекулярно-генетичного аналізу та технологічної якості, к.т.н., с.н.с.;

11

Гументик Михайло Ярославович

Завідувач лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур, д.с.-г.н.;

12

Доронін Володимир Аркадійович

Завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенерге-тичних культур, д.с.-г.н., професор;

13

Зацерковна Наталія Сергіївна

Старший науковий співробітник науково-організаційного відділу та аспірантури, к.с.-г.н.;

14

Іваніна Вадим Віталійович

Завідувач лабораторії агрохімії та екології ґрунтів, д.с.-г.н., доцент;

15

Кононюк Надія Олександрівна

Науковий співробітник лабораторії селекції, насінництва та біотехнології зернових і нішевих культур, к.с.-г.н.;

16

Кравчук Володимир Іванович

Головний науковий співробітник сектору селекції і технологій вирощування біоенергетичних злакових культур та буряків д.т.н., академік НААН;

17

Макух Ярослав Петрович

Завідувач лабораторії гербології, д.с-г.н., голова профспілкової організації ІБКіЦБ;

18

Орлов Станіслав Дмитрович

Головний науковий співробітник лабораторії селекції, насінництва та біотехнології зернових і нішевих культур д.с.-г.н.;

19

Присяжнюк Олег Іванович

Завідувач відділу математичного моделювання та цифрових технологій в агрономії, к.с.-г.н., с.н.с.;

20

Ременюк Світлана Олександрівна

Провідний науковий співробітник лабораторії гербології,
к. с.-г. н., с.н.с.;

21

Різник Владислав Миколайович

Голова ради молодих вчених, старший науковий співробітник лабораторії гербології, к.с.-г.н.;

22

Саблук Василь Трохимович

Завідувач лабораторії здоров’я рослин,
д.с.-г.н., професор;

23

Стефанюк Володимир Йосипович

Завідувач сектору стевії, д.с.-г.н., с.н.с.;

24

Сторожик Лариса Іванівна

Головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур, д.с.-г.н., член-кореспондент НААН;

25

Тимошенко Сергій Михайлович

Заступник директора з виробництва, к .с.-г.н.;

26

Фучило Ярослав Дмитрович

Головний науковий співробітник лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур, д. с.-г.н., професор;

27

Чернуський Вадим Вікторович

Завідувач лабораторії селекції, насінництва та біотехнології зернових і нішевих культур, к. с.-г. н., с.н.с.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська
Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon Положення645.51 КБ