Патенти

 

ПЕРЕЛІК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ ВЛАСНИКОМ ЯКИХ Є ІБКіЦБ СТАНОМ НА 01.01.2023 Р.

 

2022 рік

 1. к/м 152894 «Спосіб отримання вуглецевого сорбційного матеріалу із рослинних відходів сорго цукрового» Бюл. № 17  19.05.2022
 2.  

2021 рік

 1. к/м 147608 «Спосіб локалізації інфекції у живильних середовищах в умовах in vitro» Бюл. № 21  26.05.2021
 2. к/м 147607 «Спосіб підвищення кількості життєздатних елементів в умовах in vitro» Бюл. № 21  26.05.2021
 3. к/м 148448 «Спосіб використання трегалози у складі живильних середовищ для підвищення життєздатності експлантів в умовах in vitro» Бюл. №32  11.08.2021
 4. к/м 148472 «Спосіб введення до культури in vitro експлантів павловнії» Бюл. №32  11.08.2021
 5. к/м 148473 «Спосіб прискореного відтворення сорго цукрового» Бюл. №32  11.08.2021
 6. к/м 148928 «Спосіб визначення загальної кількості геміцелюлози у біоенергетичних культурах» Бюл. № 39  29.09.2021
 7. к/м 148927 «Спосіб визначення лігніну у біоенергетичних культурах» Бюл. № 39  29.09.2021
 8. к/м 148926 «Спосіб визначення клітковини у біоенергетичних культурах» Бюл. № 39  29.09.2021
 9. к/м 149254 «Спосіб контролювання шкідників у посівах сорго цукрового» Бюл. № 43  28.10.2021
 10. к/м 149255 «Спосіб контролювання шкідників у посівах сорго цукрового» Бюл. № 43  28.10.2021
 11. к/м 149256 «Спосіб контролювання шкідників у посівах сорго цукрового» Бюл. № 43  28.10.2021
 12. к/м 149440 «Спосіб збирання насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.)» Бюл. № 46  17.11.2021
 13. к/м 149405 «Спосіб мікроклонального розмноження павловнії з використанням для введення в стерильну культуру апікальних меристем і зародкових листочків із проростків насіння» Бюл. № 46  17.11.2021

 

2020 рік

 1. к/м 138886 «Спосіб удобрення сорго зернового» Бюл. №23  10.12.2019
 2. к/м 138627 «Спосіб прискореного розмноження чоловічостерильних (ЧС) гібридів буряків цукрових (висадкова модель)» Бюл. №23  10.12.2019
 3. к/м 138887 «Спосіб вирощування сочевиці» Бюл. №23  10.12.2019
 4. к/м 139083 «Спосіб збирання ризомів міскантусу» Бюл. №24  26.12.2019
 5. к/м 139084 «Спосіб обробки насіння сорго цукрового для захисту від шкідників і хвороб» Бюл. №24  26.12.2019
 6. к/м 141012 «Спосіб обробки насіння сорго цукрового для захисту від шкідників і хвороб» Бюл. №6  25.03.2020
 7. к/м 141443 «Спосіб збирання зернового сорго» Бюл. №7  10.04.2020
 8. к/м 141321 «Спосіб комбінованого застосування мікродобрив та регуляторів росту на посівах гороху» Бюл. №7  10.04.2020
 9. к/м 141874 «Спосіб хімічного захисту посадок тополі чорної від бур"янів» Бюл. №8  17.04.2020
 10. к/м 142244 «Спосіб створення полезахисних лесосмуг» Бюл. №8  25.05.2020
 11. к/м 143411 «Спосіб захисту верби енергетичної від шкідників» Бюл. №14  27.07.2020
 12. к/м 143412 «Спосіб захисту верби енергетичної від шкідниківг» Бюл. №14  27.07.2020
 13. к/м 143771 «Спосіб захисту верби енергетичної від шкідниківг» Бюл. №15  10.08.2020
 14. к/м 143772 «Спосіб захисту верби енергетичної від шкідниківг» Бюл. №15  10.08.2020
 15. к/м 143807 «Спосіб відтворення родючості грунту» Бюл. №15  10.08.2020
 16. к/м 143580 «Спосіб визначення лабораторної схожості насіння проса прутоподібного (Panicum Virgatum L.)» Бюл. №15  10.08.2020
 17. к/м 143796 «Спосіб використання антиоксиданту у розмноженні сорго цукрового» Бюл. №15  10.08.2020
 18. к/м 143795 «Спосіб визначення рівня впливу фенольних сполук сорго на сільськогосподарські культури in vitro при укоріненні та розмноженні» Бюл. №15  10.08.2020
 19. к/м 143794 «Спосіб визначення енергії проростання, схожості та розвитку сільськогосподарських культур та прояву колінів, вилучених з вегетативних та генеративних органів сорго» Бюл. №15  10.08.2020

2019 рік

 1. к/м 131594 «Спосіб попередньої оцінки і відбору селекційних номерів буряків цукрових за господарсько цінними ознаками: врожайності і цукристості коренеплодів» Бюл. №2  25.01.2019
 2. к/м 132409 «Спосіб індукції і стабілізації рівня плоїдності геному нових тетраплоїдних форм Miscanthus sinensis (міскантусу китайського), Miscanthus sacchariflorus (міскантусу цукроквіткового) в умовах in vitro для селекції триплоїдних клонів » Бюл. №4  25.02.2019
 3. к/м 132354 «Спосіб біологізації короткоротаційної сівозміни» Бюл. №4  25.02.2019
 4. к/м 132355 «Спосіб оптимізації культур у напрямку біологізації сівозміни» Бюл. №4  25.02.2019
 5. к/м 133192 «Спосіб оптимізації мінерального живлення цукрових буряків» Бюл. №6  25.03.2019
 6. к/м 133238 «Спосіб вирощування зернового сорго» Бюл. №6  25.03.2019
 7. к/м 133431 «Спосіб вирощування біомаси високопродуктивних злакових культур як сировини для виробництва біопалива» Бюл. № 7  10.04.2019
 8. к/м 134500 «Спосіб підготовки поля для садіння енергетичної верби» Бюл. № 10  27.05.2019
 9. к/м 135158 «Спосіб підвищення розчинності фосфоритного борошна з використання післяжнивної культури гірчиці білої на зелене добриво в системі удобрення цукрових буряків» Бюл. № 12  25.06.2019
 10.  

2018 рік

 1. к/м 123034 «Спосіб прискореного розмноження гібридів цукрових буряків, створених на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС)» Бюл. №3  12.02.2018
 2. к/м 126244 «Спосіб догляду за посівами рослин проса прутоподібного при вирощуванні біомаси» Бюл. №11  11.06.2018
 3. к/м 126253 «Спосіб адаптивної технології вирощування буряків цукрових» Бюл. №11  11.06.2018
 4. к/м 126252 «Двофазний спосіб збирання сорго зернового» Бюл. №11  11.06.2018
 5. к/м 126251 «Спосіб підготовки поля для сівби сорго» Бюл. №11  11.06.2018
 6. к/м 126245 «Спосіб підгортання просапних культур на схилах» Бюл. №11  11.06.2018
 7. к/м 127238 «Спосіб екологобезпечної біоадаптивної технології вирощування буряків цукрових» Бюл. №14  25.07.2018
 8. к/м 129398 «Спосіб екологічного захисту буряків цукрових від хвороб» Бюл. №20  25.10.2018
 9. к/м 129778 «Спосіб екологічного захисту посадок тополі чорної від бур"янів» Бюл. №21  12.11.2018
 10. к/м 129777 «Спосіб удобрення за біологізації вирощування буряків цукрових» Бюл. №21  12.11.2018
 11. к/м 129779 «Спосіб екологічного захисту буряків цукрових від хвороб» Бюл. №21  12.11.2018
 12. к/м 129780 «Спосіб екологічного захисту буряків цукрових від хвороб» Бюл. №21  12.11.2018
 13. к/м 130081 «Спосіб захисту буряків цукрових від шкідників» Бюл. №22  26.11.2018
 14. к/м 130082 «Спосіб  захисту буряків цукрових від шкідників» Бюл. №22  26.11.2018
 15. к/м 130398 «Спосіб підвищення схожості насіння цукрових буряків в процесі його передпосівної підготовки» Бюл. №23  10.12.2018
 16. к/м 130413 «Спосіб визначення структури каріотипу садівного матеріалу видів род Miscanthus при вегетативному розмноженні підземними кореневищами та ризомами» Бюл. №23  10.12.2018

       2017 рік    

 1. к/м 112487 «Спосіб вирощування ризом міскантусу гігантського» Бюл. №24  26.12.2016
 2. к/м 113020 «Спосіб екологічного захисту посадок енергетичної верби від бур"янів» Бюл. №1  10.01.2017
 3. к/м 114468 «Спосіб створення заміщених ліній ядерним геномом закріплювачів стерильності цукрових буряків  (Beta vulgaris N xxrr) і новими стерильними цитоплазмами дикої форми буряків Beta vulgaris ssp martima L.» Бюл. №5  10.03.2017
 4. к/м 115411 «Спосіб хімічного контролювання бур"янів у посівах проса прутоподібного» Бюл. №7  10.04.2017
 5. к/м 115410 «Спосіб садіння живців деревних рослин» Бюл. №7  10.04.2017
 6. к/м 116575 «Спосіб отримання рослин - регенерантів міскантусу з сегментів недозрілої волоті у культурі in vitro» Бюл. №10  25.05.2017
 7. к/м 118341 «Спосіб вирощування рослин імбиру (zingiber officinale) з in vitro в умовах грунту» Бюл. №15  10.08.2017
 8. к/м 119303 «Спосіб стерилізації дрібного насіння для введення в культуру in vitro» Бюл. №18  25.09.2017
 9. к/м 119470 «Спосіб розмноження ризомів міскантусу гігантського» Бюл. №18  25.09.2017
 10. к/м 119471 «Спосіб вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.)» Бюл. №18  25.09.2017
 11. к/м 119472 «Спосіб розмноження стевії медової (Stevia rebaudiana bertoni)» Бюл. №18  25.09.2017
 12. к/м 119473 «Спосіб вирощування соняшнику» Бюл. №18  25.09.2017
 13. к/м 119529 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу верби енергетичної для контролю грунтових шкідників» Бюл. №18  25.09.2017
 14. к/м 119530 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу верби енергетичної для контролю грунтових шкідників» Бюл. №18  25.09.2017
 15. к/м 119838 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу міскантусу для контролю грунтових шкідників» Бюл. №19  10.10.2017
 16. к/м 119839 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу міскантусу для контролю грунтових шкідників» Бюл. №19  10.10.2017
 17. к/м 119840 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу верби енергетичної для контролю грунтових шкідників» Бюл. №19  10.10.2017
 18. к/м 119841 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу верби енергетичної для контролю грунтових шкідників» Бюл. №19  10.10.2017
 19. к/м 120523 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу міскантусу для контролю грунтових шкідників» Бюл. №21  10.11.2017
 20. к/м 120524 «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу міскантусу для контролю грунтових шкідників» Бюл. №21  10.11.2017

2016 рік    

 1. к/м 103693 «Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків» Бюл. №24  25.12.2015
 2. к/м 103694 «Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків» Бюл. №24  25.12.2015
 3. к/м 103695 «Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків» Бюл. №24  25.12.2015
 4. к/м 103696 «Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків» Бюл. №24  25.12.2015
 5. к/м 103697 «Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків» Бюл. №24  25.12.2015
 6. к/м 104007 «Спосіб вирощування енергетичної верби» Бюл. №1  12.01.2016
 7. к/м 104295 «Спосіб одержання гаплоїдних і диплоїдних ліній цукрових буряків на основі апозиготії та цитоплазматичної чоловічої стерильності» Бюл. №2  25.01.2016
 8. к/м 104374 «Спосіб вирощування енергетичної верби» Бюл. №2  25.01.2016
 9. к/м 106168 «Спосіб хімічного контролювання бур"янів у посівах міскантусу» Бюл. №8  25.04.2016
 10. к/м 106914 «Спосіб приготування живильних середовищ» Бюл. №9  10.05.2016
 11. к/м 106915 «Спосіб оцінки селекційного матеріалу цукрових буряків на витривалість холодового стресу в культурі in vitro» Бюл. №9  10.05.2016
 12. к/м 108888 «Спосіб визначення технології вирощування стевії (Stevia rebaudiana Bertoni)» Бюл. №15  10.08.2016
 13. к/м 108992 «Спосіб вегетативного розмноження садивного матеріалу міскантусу» Бюл. №15  10.08.2016
 14. к/м 1110356 «Спосіб підвищення ефективності експериментального андрогенезу цукрових буряків в умовах in vitro» Бюл. №19  10.10.2016
 15. к/м 111299 «Спосіб вирощування енергетичної верби» Бюл. №21  10.11.2016
 16. к/м 111363 «Спосіб вирощування міскантусу» Бюл. №21  10.11.2016
 17. к/м 111300 «Спосіб розмноження в культурі in vitro та адаптації міскантусу у відкритому грунті» Бюл. №21  10.11.2016
 18. к/м 111631 «Спосіб отримання ембріоїдів з пиляків цукрових буряків in vitro » Бюл. №22  25.11.2016

2015 piк

 1. к/м 95159 «Спосіб визначення основних показників пористості» Бюл. №23  10.12.2014
 2. к/м 97286 «Спосіб вирощування основних міскантусу» Бюл. №5  10.03.2015
 3. винахід 107966 «Спосіб післязбиральної обробки стевії (Stevia rebaudiana)»                Бюл. №5  10.03.2015
 4. к/м 97957 «Спосіб розмноження рослин міскантусу з насіння з низькою схожістю та життездатністю» Бюл. №7  10.04.2015
 5. к/м 97958 «Спосіб стимуляції насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni)» Бюл. №7  10.04.2015
 6. к/м 97776 «Спосіб стимуляції насіння проса прутоподібного (Panicum Virgatum L.)» Бюл. №7  10.04.2015
 7. к/м 99121 «Спосіб стимуляції насіння сорго цукрового» Бюл. №10  25.05.2015
 8. винахід 109006 «Спосіб виробництва порошків із стевії (Stevia rebaudiana Bertoni)» Бюл. №13  10.07.2015
 9. к/м 100457 «Спосіб захисту посівів міскантусу від бур"янів» Бюл. №14  27.07.2015
 10. к/м 102476 «Спосіб створення гомозиготних однонасінних пилкостерильних ліній цукрових буряків на основі апозиготичного потомства багатонасінних гібридних рослин з цитоплазматичною чоловічою стерильністю» Бюл. №20  26.10.2015

2014 рік

 1. к/м 86424 «Спосіб отримання андрогенних калусів цукрових буряків in vitro» Бюл. №24 25.12.2013
 2. к/м 86650 «Спосіб фітоценотичного контролювання бур’янів у посівах сільськогосподарських культур » Бюл. №1 10.01.2014
 3. к/м 89431 «Спосіб визначення стiйкостi рослин до алелопатично-активних речовин» Бюл. №8 25.04.2014
 4. к/м 89430 «Спосіб iндукції калюлогенезу у вiвсу» Бюл. №8 25.04.2014
 5. к/м 89433 «Спосіб клонального мiкророзмноження зернового сорго» Бюл. №8 25.04.2014
 6. к/м 89472 «Апарат садильний для жiвцiв енергетичної верби» Бюл. №8 25.04.2014
 7. к/м 89503 «Спосіб моделювання гiпогенезу для створення алоплазматичних лiнiй цукрових бурякiв з цитоплазматичною чоловiчою стерильнiстю вiд дикої форми бурякiв Beta vulgaris SSP Maritima L.» Бюл. №8 25.04.2014
 8. винахiд 105432 «Спосіб виробництва горiлки зі стевії» Бюл. №9 12.05.2014
 9. к/м 91517 «Спосіб збирання кореневищ міскантусу» Бюл. №13 10.07.2014
 10. к/м 91516 «Спосіб догляду за посiвами сорго цукрового» Бюл. №13 10.07.2014
 11. к/м 91515 «Спосіб пiдготовки грунту для сiвби насыння сорго цукрового» Бюл. №13 10.07.2014
 12. к/м 92284 «Спосіб вирощування проса лозовидного» Бюл. №15 11.08.2014
 13. к/м 92392 «Спосіб створення апозиготичних роздiльноплiдних лiнiй цукрових бурякiв з ЦЧС» Бюл. №15 11.08.2014
 14. к/м 92393 «Спосіб отримання мiнiатюрних насiнникiв цукрових бурякiв в культурi in vitro» Бюл. №15 11.08.2014
 15. к/м 92649 «Спосіб конвективного сушіння стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni)» Бюл. №16  26.08.2014
 16. к/м 92898 «Спосіб визначення речовин дитерпенових глікозидів у листках стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni)» Бюл. №17  10.09.2014
 17. к/м 94387 «Спосіб попередньої оцінки і відбору селекційних номерів буряків за ознакою життєздатності» Бюл. №21  10.11.2014

2013 рік

 1. к/м 76753 «Спосіб вирощування коріандру посівного» Бюл. №1 10.01.2013
 2. к/м 76600 «Спосіб клонального мікророзмноження сорго цукрового» Бюл. №1 10.01.2013
 3. к/м 76599 «Спосіб розмноження проса лозоподібного (Panicum virgatum L.)»  Бюл. №1 10.01.2013
 4. к/м 77116 «Спосіб відбору зразків грунту за локального внесення добрив» Бюл. №2 25.01.2013
 5. к/м 77117 «Спосіб адаптації культурних рослин Miscanthus giganteus у грунтових сумішах» Бюл. №2 25.01.2013
 6. к/м 77118 «Спосіб адаптації in vitro міскантусу у грунтових сумішах» Бюл. №2 25.01.2013
 7. к/м 77119 «Спосіб депонування міскантусу у культурі in vitro» Бюл. №2 25.01.2013
 8. к/м 77038 «Пристрій для збирання стебел сільськогосподарських культур» Бюл. №2 25.01.2013
 9. к/м 78946 «Спосіб депонування Miscanthus giganteus у культурі in vitro» Бюл. №7 10.04.2013
 10. к/м 78945 «Спосіб відбору рослинних зразків у тимчасових дослідах зернових колосових культур» Бюл. №7 10.04.2013
 11. к/м 78944 «Спосіб вирощування селери і салату» Бюл. №7 10.04.2013
 12. к/м 78943 «Спосіб інактивації фенолів у  культурі Miscanthus giganteus» Бюл. №7 10.04.2013
 13. к/м 78942 «Спосіб вирощування селери, салату і капусти у грунтових сумішах» Бюл. №7 10.04.2013
 14. к/м 78941 «Спосіб розмноження салату і селери» Бюл. №7 10.04.2013
 15. к/м 78940 «Спосіб клонального мікророзмноження капусти броколі» Бюл. №7 10.04.2013
 16. к/м 78939 «Спосіб клонального мікророзмноження капусти кольрабі» Бюл. №7 10.04.2013
 17. к/м 78938 «Спосіб клонального мікророзмноження селери коренеплідної» Бюл. №7 10.04.2013
 18. к/м 79592 «Спосіб отримання калюсної тканини у кормових буряків в культурі in vitro» Бюл. №8 25.04.2013
 19. к/м 79591 «Спосіб отримання калюсогенезу у цукрових буряків в культурі  in vitro» Бюл. №8 25.04.2013
 20. к/м 79593 «Спосіб вирощування Miscanthus giganteus» Бюл. №8 25.04.2013
 21. к/м 79471 «Спосіб визначення вмісту речовин флавоноїдного комплексу» Бюл. №8 25.04.2013
 22. к/м 79472 «Спосіб вирощування сорго цукрового» Бюл. №8 25.04.2013
 23. к/м 79473 «Спосіб сівби насіння сорго цукрового» Бюл. №8 25.04.2013
 24. к/м 79698 «Спосіб виробництва порошків із стевії (Stevia Rebaudiana)» Бюл. №8 25.04.2013
 25. к/м 79699 «Спосіб післязбиральної обробки стевії (Stevia Rebaudiana)» Бюл. №8 25.04.2013
 26. к/м 79700 «Спосіб визначення каріотину у культуральних рослин міскантусу» Бюл. №8 25.04.2013
 27. к/м 79701 «Спосіб отримання калюсу із пиляків міскантусу у культурі  in vitro» Бюл. №8 25.04.2013
 28. к/м 79702 «Спосіб отримання поліплоїдних форм світчграсу» Бюл. №8 25.04.2013
 29. к/м 79703 «Спосіб отримання поліплоїдних рослин міскантусу» Бюл. №8 25.04.2013
 30. к/м 79704 «Спосіб отримання дигаплоїдних форм міскантусу у культурі  in vitro» Бюл. №8 25.04.2013
 31. к/м 79705 «Пристрій для викопування кормових буряків» Бюл. №8 25.04.2013
 32. к/м 79402 «Спосіб внесення пестицидів на цільові об’єкти» Бюл. №8 25.04.2013
 33. к/м 79981 «Спосіб індукції колюсогенезу у міскантусу» Бюл. №9 13.05.2013
 34. к/м 80647 «Спосіб отримання гаплоїдних рослин міскантусу» Бюл. №11 10.06.2013
 35. к/м 80736 «Спосіб виробництва горілки на основі стевії» Бюл. №11 10.06.2013
 36. к/м 81655 «Спосіб термічної боротьби з бур’янами» Бюл. №13 10.07.2013
 37. к/м 82303 «Майонез «Стевія»» Бюл. №14 25.07.2013
 38. к/м 82368 «Спосіб визначення нітратної форми азотних добрив» Бюл. №14 25.07.2013
 39. к/м 82369 «Спосіб використання антиоксиданту при клональному мікророзмноженні міскантусу» Бюл. №14 27.07.2013
 40. к/м 82454 «Спосіб індукції і спонтанної поліплоїдізації  ембріокультури буряків» Бюл. №15 12.08.2013
 41. к/м 84121 «Спосіб механічного захисту широкорядних посівів сільськогосподарських культур від бур’янів» Бюл. №19 10.10.2013
 42. к/м 84682 «Спосіб адаптації рослин in vitro рослин цукрового сорго» Бюл. №20 25.10.2013
 43. к/м 85693 «Спосіб отримання калюсогенезу у стевії» Бюл. №22 25.11.2013
 44. к/м 85694 «Спосіб клонального мікророзмноження стевії» Бюл. №22 25.11.2013
 45. к/м 85558 «Спосіб клонального мікророзмноження вівса» Бюл. №22 25.11.2013
 46. к/м 85560 «Спосіб прискоренного відтворення світчграсу» Бюл. №22 25.11.2013
 47. к/м 85559 «Спосіб депонування овесу в культурі in vitro» Бюл. №22 25.11.2013

2012 рік

 1. к/м 68284 «Спосіб очистки насіння бобових культур» Бюл. №6 26.03.2012
 2. к/м 68387 «Спосіб клонального мікророзмноження Miscanthus giganteus» Бюл. №6 26.03.2012
 3. к/м 69328 «Спосіб захисту посівів сільськогосподарських культур від ваточника сирійського (Asclepius syriaca L.)» Бюл. №8 25.04.2012
 4. к/м 73831 «Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами» Бюл. №19 10.10.2012
 5. к/м 74261 «Спосіб передпосівного обробітку грунту під свічграс» Бюл. №20 25.10.2012
 6. к/м 74259 «Спосіб добору селекційних матеріалів цукрових буряків, стійких до комплексу збудників гнилей коренеплодів» Бюл. №20 25.10.2012
 7. к/м 74260 «Спосіб добору селекційних матеріалів цукрових буряків, стійких до комплексу збудників гнилей коренеплодів» Бюл. №20 25.10.2012
 8. к/м 74258 «Спосіб вирощування концентрованого екстракту із стевії  (Stevia Rebaudiana Bertoni)» Бюл. №20 25.10.2012
 9. к/м 75502 «Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків» Бюл. №23 10.12.2012
 10. к/м 75541 «Пристрій для садіння ризо мів» Бюл. №23 10.12.2012
 11. к/м 75542 «Спосіб прогнозування польової схожості насіння сільськогосподарських культур». Бюл. №23 10.12.2012
 12. к/м 76084 «Спосіб садіння ризомів міскантусу» Бюл. №24 25.12.2012
 13. к/м 76085 «Спосіб клонального мікророзмноження свічграсу (Panicym virgatum L)» Бюл. №24 25.12.2012
 14. к/м 76086 «Спосіб отримання подвоєних гаплоїдів у культурі in vitro цукрових буряків» Бюл. №24 25.12.2012
 15. к/м 76087 «Спосіб вирощування міскантусу» Бюл. №24 25.12.2012
 16. к/м 76088 «Спосіб клонального мікророзмноження міскантусу» Бюл. №24 25.12.2012

2011 рік

 1. к/м 55786 «Спосіб вирощування сорго цукрового як енергетичної культури» Бюл.№24,  27.12.2010 
 2. к/м 55904 «Спосіб отримання гаплоїдів ріпаку із незапліднених насіннєвих зачатків у культурі in vitro»  Бюл.№24, 27.12.2010
 3. к/м 59210 «Спосіб визначення плоїдності селери ы салату, вирощених у культури in vitro, за кількістю хромосом» Бюл.№9, 10.05.2011
 4. к/м 59211 «Спосіб вирощування насіння буряків» Бюл.№9, 10.05.2011
 5. к/м 60019 «Спосіб очищення грунту від життєздатного насіння бур’янів» Бюл. №11, 10.06.2011
 6. к/м 65421 «Спосіб вирощування цукрових буряків з позакореневим використанням мікродобрив» Бюл. №23, 12.12.2011
 7. к/м 65420 «Композиція для позакореневого підживлення рослин цукрових буряків» Бюл. №23, 12.12.2011
 8. к/м 65419 «Спосіб вирощування сільськогосподарських культур з використанням натрію двовуглекислого Na2CO3» Бюл.№23, 12.12.2011

2010 рiк

 1. Патент № 9696 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами” Бюл. №17.10.2005
 2. Патент № 78600 “Гичко-коренезбиральний комбайн” Бюл.№ 4 10.04.2007
 3. Патент № 9824 “Спосіб захисту рослин цукрових буряків від кореневих гнилей в період вегетації” Бюл. № 10 17.10.2005
 4. Патент № 10003 “Маточний розчин макроелементів для приготування поживного середовища при вирощуванні мікробульб картоплі в умовах in vitro” Бюл. № 10 17.10.2005
 5. Патент № 12059 “Спосіб безвисадкового вирощування насіння ЧС гібридів цукрових буряків” Бюл. № 1 16.01.2006
 6. Патент № 12058 “Спосіб захисту посівів сільсько-господарських культур від бур’янів” Бюл. № 1 16.01.2006
 7. Патент № 15085 17.08.2005 “Спосіб депонування культур в умовах in vitro” Бюл. № 6 15.06.2006
 8. Патент №14935 “Спосіб активації безкалусного різогенезу у стевії в умовах in vitro” Бюл. № 6 15.06.2006
 9. Патент № 16511 “Спосіб захисту посівів цукрових буряків від бур’янів” Бюл. № 8 15.08.2006
 10. Патент № 16512 “Спосіб захисту посівів цукрових буряків від бур’янів”  Бюл. № 8 15.08.2006
 11. Патент № 16702 “Спосіб довготривалого збереження мікророслин буряків в умовах in vitro”  Бюл. № 8 15.08.2006
 12. Патент № 17776 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами”  Бюл.№10 16.10.2006
 13. Патент № 17777 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами”  Бюл.№10 16.10.2006
 14. Патент № 20190 “Пересадний спосіб вирощування насіння гібридів цукрових буряків, створених на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності”  Бюл. № 1 15.01.2007
 15. Патент № 28481 “Пристрій для шліфування насіння”  Бюл.№ 20 10.12.2007
 16. Патент № 28319 “Спосіб висадкового вирощування насіння гібридів цукрових буряків, створених на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС)”  Бюл. № 20 10.12.2007
 17. Патент № 34424 “Спосіб контролю чисельності грунтових шкідників”  Бюл. № 15 11.08.2008
 18. Патент № 34425 “Спосіб контролю чисельності грунтових шкідників”  Бюл. № 15 11.08.2008
 19. Патент № 34831 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно стимулюючими речовинами”   Бюл. № 16 26.08.2008
 20. Патент№37475 “Протруювач насіння”  Бюл. №22 26.08.2008
 21. Патент № 39166 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом”  Бюл.№3 10.02.2009
 22. Патент № 39167 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом”  Бюл.№3 10.02.2009
 23. Патент № 39168 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом”  Бюл.№3 10.02.2009
 24. Патент № 39169 “Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом”  Бюл.№3 10.02.2009
 25. Патент № 42506 “Спосіб розмноження рослин селекційного матеріалу цукрових та кормових буряків в культурі in vitro” Бюл. №13 10.07.2009
 26. Патент № 43991 “Спосіб прискореного відтворення рослин гібридів буряків”  Бюл.17 10.09.2009
 27. Патент № 50034 “Спосіб екологозберігаючої технології вирощування цукрових буряків”  Бюл. №10 25.05.2010
Українська