Наукові дослідження

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Програми наукових досліджень на 2021-2025 роки, виконавцем яких є Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків:

  • ПНД НААН 26 «Біотехнологія, селекція, насінництво, розсадництво та технологія сталого вирощування біоенергетичних культур як сировини для виробництва біоматеріалів та біопалива» («Біоенергетичні ресурси»)
  • ПНД НААН 27 «Створення сортів і гібридів цукроносних та інших нішевих культур, розроблення заходів з реалізації їх біологічного потенціалу» («Буряки цукрові та інші нішеві культури»)

Програми наукових досліджень на 2021-2025 роки, в яких Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків є установа-співвиконавець:

  • ПНД НААН 13  «Створення сортів зернових, круп’яних, зернобобових культур з комплексною стійкістю до стресових факторів середовища, підвищеною якістю врожаю (Зернові, круп’яні, зернобобові культури»
  • ПНД НААН 17 «Генетичні ресурси рослин» 
  • ПНД НААН 25 «Кормовиробництво»

У цілому за п’ятьма програмами наукових досліджень НААН Інститут виконує 73 завдання другого рівня, з яких 50 фундаментальних та 23 прикладних.

 

Українська