Структура

 

СТРУКТУРА
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
на 2023 рік

1.    Адміністративне управління
2.   Сектор бухгалтерського обліку та звітності
3.   Сектор наукового забезпечення обліку кадрів
​4.  
Відділ досліджень інноваційного потенціалу та трансферу технологій
5.   Науково-організаційний відділ та аспірантури
       5.1.  Сектор міжнародних досліджень

6.   Відділ селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур 
       6.1.  Лабораторія селекції і технологій вирощування біоенергетичних культур 
       6.2.  Лабораторія науково-технічного забезпечення технологій виробництва, переробки та використання біомаси   

7.   Відділ селекції та насінництва сільськогосподарських культур
      7.1.   Лабораторія селекції цукрових та кормових буряків
      7.2.   Лабораторія насіннезнавства, насінництва та розсадництва
     
 7.3.   Сектор селекції, біотехнології зернових і нішевих культур та генетичних ресурсів
8.   Відділ селекції, генетики та цитології
       8.1.
  Лабораторія цитогенетики
             8.1.1. 
Сектор молекулярно-генетичного аналізу та технологічної якості
       8.2.  Лабораторія біотехнології
 9. Відділ  здоров’я рослин
       9.1.  Лабораторія землеробства та гербології
       9.2. Лабораторія фітопатології і ентомології   
  
10.  Відділ  агрохімічних досліджень
       10.1. Сектор агрохімічних та вегетативних досліджень
       10.2. Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія    

11.  Відділ цифрових технологій в агрономії
​        11.1.  Лабораторія інформаційних технологій
 
   
     11.2.  Лабораторія  інтелектуальної власності та економіки
       
11.3.  Науково-технічна бібліотека
14.  Адміністративно-господарський відділ

 

 

Українська