Лабораторія науково-технічного забезпечення технологій виробництва, переробки та використання біомаси

 

Зав. лабораторії: Кравчук  Володимир Іванович, д. т. н., професор, академік НААН
 

Наукові співробітники :

Квак Володимир Михайлович – к.с.-г.н., провідний науковий співробітник
Правдива Людмила Анатоліївна – к.с.-г.н., старший науковий співробітник
Іванюта Михайло Васильович – старший науковий співробітник
Саганов Микола Іванович, головний фахівець, тел.275-53-44,  (098) 4767528

         

 

       Гументик Ольга Володимирівна – фахівець

 

 

 

 

Напрямки наукової діяльності: 

Дослідження, розробка та удосконалення технологічних процесів вирощування і переробляння багаторічних біоенергетичних культур, що використовуються для виробництва біопалива (міскантус, свічграс, буряки цукрові та кормові, сорго зернове).
26.00.02.02.Ф «Розроблення методологічних основ оцінки енергетичного потенціалу нових багаторічних злакових культур (міскантусу гігантського, проса прутоподібного) у різних ґрунтово-кліматичних зонах України» (0121U107676)
26.00.02.03.Ф «
Розроблення екологічних та біологічних основ високопродуктивного вирощування сорго зернового у різних ґрунтово-кліматичних зонах України» (0121U100401)
26.00.02.16.П
«Встановлення потенціалу продуктивності енергетичних буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива залежно від системи удобрення в зоні бурякосіяння» (0121U107506)

Послуги що надаються:

 • вирощуємо по договору багаторічні і однорічні біоенергетичні культури (міскантус, свічграс, сорго, цукрові буряки та ін.) на біосировину;
 • надання науково-практичних консультацій що до вирощування багаторічних  і однорічних  біоенергетичних культур;
 • проведення науково-практичних семінарів і лекцій з питань технологій вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • добір сортів для вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • обстеження насаджень багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур з метою виявлення причини загибелі або пригніченого стану рослин пов'язаними з: низькими температурами, посухою, перезволоженням, умовами ґрунтового живлення;
 • виконуємо відбір ґрунту для агрохімічного аналізу та розробка на його основі рекомендацій по доведенню вмісту основних макроелементів до оптимального рівня при вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • підбір комплексу машин для механізації технологічних операцій при вирощуванні багаторічних і однорічних біоенергетичних культур;
 • оцінка якості сировини та насіння для вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур за фізичними, органолептичними та біохімічними показниками;
 • надання інформаціїно-консультативних послуг в галузі зберігання та переробки багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • послуги з розробки бізнес-планів вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • економічне та енергетичне обгрунтування вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур.

Публікації:       Основні публікації науковців