Разові спецради

 

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

 

КУКУРУЗА Олена Євгенівна "Особливості забур’янення озимого гороху та розробка систем захисту в умовах Правобережного Лісостепу України"

РОМАНОВ Станіслав Миколайович «Формування продуктивності гороху озимого за елементів технології вирощування в Степу і Лісостепу України»

ГУРСЬКА Вікторія Миколаївна  «Оптимізація доз та способів внесення добрив під буряки цукрові на чорноземі вилугуваному Правобережного Лісостепу України»

ГРИЩЕНКО Вячеслав Олександрович "Продуктивність та якість біомаси міскантусу залежно від елементів технології вирощування у Лісостепу України"

КИРИЛКО Ярослав Олегович "Агроекологічні аспекти створення енергетичних плантацій тополі (Populus L) в умовах Правобережного Лісостепу України" 

БОРДУСЬ Олена Юріївна "Агротехнологічні аспекти вирощування біомаси павловнії в умовах Правобережного Лісостепу України"

БОРДУСЬ Олексій Олексійович "Вирощування садивного матеріалу тополі іноземної та вітчизняної селекції для створення енергетичних плантацій в умовах Центрального Лісостепу України"

ТЕРЕЩЕНКО Ірина Сергіївна  "Продуктивність сорго цукрового залежно від прояву алелопатично активних речовин культури у Лісостепу правобережному»

ШУЛЬГА Сергій Сергійович  "Особливості реалізації біологічного потенціалу буряків цукрових в умовах Степу України"

ПЕНЬКОВА Світлана Василівна "Продуктивність міскантусу гігантського залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу України "

КИРИЧОК Микола Іванович "Особливості процесів забур’янення  посівів сої і розробка систем захисту від бур'янів без хімічних стресів рослин культури"

ТАБАЧУК Оксана Олександрівна "Обґрунтування родючості чорнозему вилугуваного та підвищення продуктивності буряків цукрових в сівозмінах Правобережного Лісостепу України"

ГОНЧАРУК Олександр Миколайович "Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського в умовах Лісостепу України"

МУСІЧ Володимир Володимирович "Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного на кислих грунтах в Лісостепу України"

ДАНЮК Максим Сергійович «Агрохімічне обґрунтування системи удобрення буряків цукрових за біологізації вирощування в Правобережному Лісостепу України» 

КОПЧУК Ксенія Миколаївна "Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від системи удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України" 

ДАНЮК Юрій Сергійович «Формування продуктивності садивного матеріалу енергетичної верби залежно від умов заготівлі та зберігання»

КОРОТЕНКО Ілля Миколайович   "Оптимізація мінерального живлення пшениці озимої на чорноземі вилугуваному Правобережного Лісостепу України"

 

 

 

 

 

 

Українська