Послуги

           Перелік  послуг  з  науково-технічної  діяльності, 
               які надає Інститут  біоенергетичних  культур
                     і  цукрових  буряків  НААН  України

 

Садівний матеріал біоенергетичних культур (ризоми міскантуса, живці верби)
(тел. +38066-767-41-03)

 • насіння проса прутоподібного (світчграсу);
 • консультації щодо закладання плантацій багаторічних енергетичних культур (вибір поля, підбір видового та сортового складу, рекомендована схема садіння);
 • надання пропозицій щодо догляду за насадженнями у перший рік вегетації;
 • розробка рекомендацій щодо ефективної експлуатації багаторічних насаджень біоенергетичних рослин другого та наступного років вегетації;
 • надання рекомендацій щодо подальшого використання зібраної біомаси багаторічних культур на тверде біопаливо;
 • науковий супровід технологій вирощування цукрового та зернового сорго (підбір сортового складу з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, вибір раціональних агротехнічних агрозаходів з основного та передпосівного обробітку ґрунту, сівба та догляд за посівами);
 • рекомендації щодо оптимальних строків та способів збирання біомаси цукрового сорго з урахуванням особливостей її подальшої переробки;
 • надання рекомендацій з подальшого використання зібраної біомаси цукрового сорго на біогаз та біоетанол;
 • розробка ТЕО на переобладнання котелень з газового палива на використання твердих видів біопалива;
 • послуги з управління міжнародними програмами Горизонт 2020.

Вивчення продуктивності гібридів цукрових буряків в екологічному сортовипробуванні
(
тел. 044 275 56 11)

 • добір гібридів цукрових буряків, які характеризуються максимальною продуктивністю в конкретних умовах вирощування.

Вирощування та післязбиральна очистка насіння цукрових буряків
(тел.
044 275 33 55)

 • передпосівна підготовка насіння цукрових буряків, сої та зернових культур в умовах насіннєвого заводу;
 • визначення посівних якостей насіння цукрових буряків, сої, соняшнику, кукурудзи, зернових культур (пшениці, ячменю).

Науково-консультативна допомога з відтворення насіння вищих репродукцій сортів зернових, зернобобових і  круп’яних культур
(E-mail: 
vadimchernuskiy_58@ukr.net )

 

Визначення показників технологічної якості рослинної сировини.  Молекулярно-генетичні дослідження сільськогосподарських культур класичними ПЛР методами  (тел. 044 275 50 00, E-mail: mgplab13@gmail.com)

 • аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму, проведення паспортизації сортів та гібридів рослин;
 • філогенетичний аналіз та визначення особливостей походження форм рослин;
 • визначення фертильності та життєздатності пилку;
 • визначення рівнів плоїдності рослин та показників мітотичної активності;
 • дослідження процесів формування зародкової плазми та проходження етапів ембріогенезу у рослин.
 • дослідження показників технологічної якості цукровмісної  рослинної сировини

Біотехнологічні дослідження
(тел.  +38095 483 31 62)

 • клональне мікророзмноження сільськогосподарських культур в культурі in vitro;
 • укорінення матеріалу та його адаптація;
 • проведення цитологічних досліджень;
 • отримання калюсу за використанні різних експлантів;
 • поліплоїдизація матеріалу;
 • отримання толерантно-стійких форм сільськогосподарських культур до біотичних і абіотичних чинників;
 • використання культури андрогенезу та гіногенезу для створення гомозиготних форм культур

Тиражування рослин в культурі in vitro, мікроклональне розмноження рослин для використання  в селекції і виробництві
(тел. 044 275-50-00,  
Е-mail:
natalakovalcuk461@gmail.com)

 • депонування і збереження в культурі in vitro колекції цінних селекційних матеріалів;
 • отримання нових поліплоїдних форм сільськогосподарських рослин  в культурі in vitro;
 • вкорінення рослин, що важко вкорінюються в умовах відкритого та закритого ґрунту;
 • оцінка селекційних матеріалів на резистетність до абіотичних факторів середовища – засолення, посухи, холодостійкості та підвищених температур;
 • отримання гомозиготних ліній   методами ембріокультури в умовах штучних живильних середовищ;
 • оцінка геномного статусу сільськогосподарських рослин за рівнем плоїдності геному з використанням цитологічних і цитофотометричних методик для попередження геномної несумісності, гібридизації і добору;
 • вивчення якості пилкоутворюючої здатності в процесі добору батьківскьких компонентів схрещування і створення нових сортів сільськогосподарських рослин з використанням поліплоїдних форм.

Визначення потенційних запасів насіння бур’янів в ґрунті
(тел.  +38068604-38-67, E-mail:
herbolohiya@ukr.net)

 • особливості процесу забур’янення і різноманіття видів бур’янів в посівах зернових, зернобобових, технічних та біоенергетичних культур (пшениця, буряки, соя, соняшник, кукурудза, ріпак, нут, сочевиця, квасоля, верба, тополя, міскантус, просо прутоподібне);
 • особливості взаємодії компонентів агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації;
 • визначення ефективності дії та розробка способів і технології застосування гербіцидів;
 • розробка методів оптимізації гербіцидного навантаження в сівозміні при контролюванні бур’янів з урахуванням видового складу та фаз їх розвитку;
 • оптимізація систем захисту посівів зернових, зернобобових, технічних та біоенергетичних культур (пшениця, буряки, соя, соняшник, кукурудза, ріпак, нут, сочевиця, квасоля, верба, тополя, міскантус, просо прутоподібне) від багаторічних видів бур’янів;
 • реєстрація пестицидів;
 • проведення наукових та виробничих семінарів по захисту сільськогосподарських культур академіком  Іващенком О.О.

Надання рекомендацій щодо захисту посівів сільськогосподарських культур проти шкідників і хвороб
( тел. 044 275 56 00, +38050443-61-04)

 • оцінка ефективності застосування інсектицидів проти шкідників і фунгіцидів проти хвороб сільськогосподарських культур;
 • аналіз рослин сільськогосподарських культур з визначення ступеню пошкодженості шкідниками та ураженості їх хворобами;
 • встановлення видового складу грибів - збудників хвороб в ґрунті і надання рекомендацій щодо зниження їх шкодочинності.

Нематологічне обстеження полів з метою виявлення та визначення чисельності бурякової нематоди в ґрунті
(тел. 044 275 46 22;   067 664 00 18)

 • оцінка ступеня стійкості цукрових буряків, ріпаку, гірчиці та редьки олійної до ураження їх гетеродерозом;
 • визначення ефективності дії інсектицидів при обробці ними насіння цукрових буряків на чисельність бурякової нематоди в ґрунті;
 • надання рекомендацій із захисту посівів цукрових буряків та ріпаку від бурякової нематоди.

Проведення агрохімічних досліджень ґрунту для оцінки його родючості
( тел. +38097-219-79-23)

 • проведення вегетаційних досліджень з вивчення впливу режимів зволоження та рівнів удобрення на продуктивність сільськогосподарських культур (буряки цукрові, соя, пшениця озима) у контрольованих умовах вирощування. Дозволяє встановити адаптивність сучасних сортів та гібридів до вирощування в умовах посухи та визначити їх продуктивність;
 • повний агрохімічний аналіз ґрунту, встановлення продуктивності ґрунтів, визначення їх придатності для вирощування сільськогосподарських культур. Надання рекомендацій з ефективного удобрення сільськогосподарських культур;
 • діагностика кислих ґрунтів, підготовка рекомендацій з ефективного їх використання та удобрення;
 • випробування нових форм мінеральних та мікродобрив в посівах сільськогосподарських культур, підготовка звітів щодо їх ефективного використання та державної реєстрації.

Планування та проведення наукових досліджень
( тел.  +38(066)767-49-33  Email: ollpris@gmail.com)

 • консультування в питаннях запровадження сучасних елементів технологій вирощування рослин;
 • проведення польових досліджень агропрепаратів на широкому спектрі культур;
 • планування досліджень: розробка схеми проведення дослідів, методики та їх дотримання;
 • статистичного аналізу наукових даних, та комплексної і неупередженої оцінки ефективності досліджуваних варіантів;
 • візуалізації та презентації інформації;
 • наукового супроводу з методики досліджень, та консультування аспірантів та здобувачів наукового ступеня;
 • творчої співпраці в розробці та виготовленні інформаційно-рекламних матеріалів, іміджевих статей, посібників, книг та іншої поліграфічної продукції;
 • створення та обслуговування персональних та серверних комп’ютерних систем, периферії;
 • запровадження у виробництво приладів комплексної діагностики рослин та систем точного землеробства;
 • розробки програмного забезпечення та комплексних систем управління сільськогосподарськими підприємствами;
 • проектування, виготовлення та ремонту лабораторного обладнання;
 • макро, мікро, предметної та репортажної фотозйомки рослин.
   

Консалтингові послуги (тел. 044 275 47 11)​

 • розрахунок собівартості і закупівельних цін  цукрових буряків та насіння, біосировини енергетичної верби, міскантусу, свічграсу і цукрового сорго на основі розробки типових технологічних карт вирощування і збирання;
 • розрахунок економічної і енергетичної ефективності впровадження інновацій в бурякоцукрове виробництво та біоенергетику;
 • оцінка вартості сортів і гібридів цукрових буряків, зернових, зернобобових культур і трав, як об’єктів інтелектуальної власності;
 • аналітичні огляди ринків цукру і біопалива.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНТРОЛЬНО-НАСІННЄВА АНАЛІТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ   
(лабораторія атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації)  пропонує наступні послуги:

- Дослідження якості насіння цукрових, кормових, столових буряків, а такожзернових, зернобобових, олійних культур:
 • енергії проростання;
 • одноростковості;
 • однонасінності;
 • схожості;
 • вологості;
 • доброякісності;
 • чистоти;
 • вирівняності;
 • маси 1000шт;
 • кількість насінин в 1кг;
 • маса посівної одиниці;
 • заселеність шкідниками;
 • засміченість насінням бур’янів;
 • засміченість важковідокремлюваним насінням інших культур;
 • фракційний склад насіння.

- Дослідження грунту:

 • визначення гумусу;
 • визначення мінерального та легкогідролізованого азоту;
 • визначення мінеральних форм азоту (нітратного,амонійного);
 • визначення рухомих форм фосфору та калію;
 • визначення рH,обмінної та гідролітичної кислотності;
 • визначення суми увібраних основ;
 • визначення вологості.

- Дослідження показників технологічної якості  продукції рослинного походження:

 • визначення вмісту цукру;
 • визначення вмісту вмісту сухої речовини;
 • визначення вмісту NPK;
 • визначення зольних елементів;
 • визначення вмісту целюлози (клітковини);
 • визначення вмісту целюлози (клітковини);
 • визначення вмісту целюлози (клітковини);
 • визначення вмісту геміцелюлози;
 • визначення вмісту лігніну;
 • визначення вмісту пігментів

- Дослідження якості води:

 • визначення вмісту заліза;
 • визначення вмісту хлоридів;
 • визначення вмісту нітратів та нітритів;
 • визначення вмісту сульфатів;
 • визначення рH;
 • визначення вмісту аміаку, та інших показників.

Звертатись за телефонами:
+38099 252-43-73
+38093 199-32-92

(044) 275-46-22

 

 

 

Українська