Освітньо-науковий процес

 

                                                    ЛІЦЕНЗІЯ

Наказ МОН України від 19.04.2021 № 49-л Про ліцензування освітньої діяльності

СЕРТИФІКАТ про акредитацію освітньо-наукової програми 201 АГРОНОМІЯ

Новини та оголошення

Акредитація

 

Нормативно-правова база ІБКіЦБ НААН

Матеріально-технічна база ІБКіЦБ НААН

Договори ІБКіЦБ НААН про співпрацю

Програма підготовки доктора філософії (PhD)

Навчально-методичне забезпечення та силабуси навчальних дисциплін

 ⇒ зі спеціальності 201 - Агрономія:

​​⇒ зі спеціальності 202 - Захист і карантин рослин:

Підсумковий кваліфікаційний іспит

⇒ зі спеціальності 201 - Агрономія:

​⇒ зі спеціальності 202 - Захист і карантин рослин:

Кадровий потенціал

Прийом до аспірантури

 
В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків організована
"Скринька довіри" 
dovirabio.gov.ua@ukr.net
Кожен має можливість звернутись з проблемними питаннями або повідомити інформацію щодо забезпечення повноцінного функціонування та покращення наукової і освітньої діяльносі Інституту. Всі повідомлення будуть вивчені, в тому числі і анонімні.
Адміністрація Інституту гарантує повну конфіденційність звернень!!!
 
 
Українська