Лабораторія досліджень технологій вирощування і переробляння багаторічних та однорічних біоенергетичних культур

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторією
Гументик Михайло Ярославович, канд.с.-г.наук 

Наукові співробітники лабораторії:

   

   Фучило Ярослав Дмитрович,
   доктор сільськогосподарських наук, професор

   Телефон: 
   +380676059141
    Е-mailfuchylo_yar@ukr.net

 

Квак Володимир Михайлович – кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Е-mail: kvak45@gmail.com
тел. моб. (068) 729-21-72 

Правдива Людмила Анатоліївна - кандидат наук, ст.н.с.

     

     Хіврич Олександр Борисович – кандидат с.-г. наук, с.н.с.
      Е-mail: sashahob@ukr.net 
      тел. моб. (068) 373-54-88

 

 

                                    

      

     Зиков Павло Юрійович – с.н.с.
      моб.тел. (067) 329-65-87  

   

     

 

Цвігун Галина Василівна – н.с.
Кателевський Валерій Миколайович, м.н.с.
Мельничук Ганна Анатоліївна – м.н.с.
Плюта Валентина Миколаївна - провідний фахівець

Гументик О.В.

 

   

   Гументик Ольга Володимирівна – фахівець

 

 

 

 

   

   Дмитрієв Володимир Васильович – провідний фахівець
   Е-mail: ferron0@yandex.ru

 

 

 

Напрямки наукової діяльності: 

Дослідження, розробка та удосконалення технологічних процесів вирощування і переробляння багаторічних і однорічних біоенергетичних культур, що використовуються для виробництва біопалива (буряки цукрові та кормові, сорго цукрове та зернове, ріпак, кукурудза, енергетична верба, тополя, міскантус, свічграс та ін.).

16.00.02.01.Ф «Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу різних генотипів цукрового сорго та елементів технології їх вирощування як сировини для виробництва біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України» (РК 0116U002197)
16.00.02.03.Ф 
«Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу зернового сорго як сировини для виробництва біопалива» (РК 0116U002198)
16.00.02.11 П
 «Здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу сучасних гібридів буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в зоні Лісостепу України» (РК 0116U002201)

 

Послуги що надаються:

 • вирощуємо по договору багаторічні  і однорічні біоенергетичні культури (міскантус, свічграс, верба, тополя, сорго, цукрові буряки та ін.) на біосировину;
 • надання науково-практичних консультацій що до вирощування багаторічних  і однорічних  біоенергетичних культур;
 • проведення науково-практичних семінарів і лекцій з питань технологій вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • добір сортів для вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • випробування ефективності нових пестецидів та гербецидів для вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • обстеження насаджень багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур з метою виявлення причини загибелі або пригніченого стану рослин пов'язаними з: низькими температурами, посухою,перезволоженням,умовами ґрунтового живлення;
 • виконуємо агрохімічний аналіз грунту та розробка на його основі рекомендацій по доведенню вмісту основних макроелементів до оптимального рівня при вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • підбір комплексу машин для механізації технологічних операцій при вирощуванні багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • оцінка якості сировини та насіння для вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур за фізичними, органолептичними та біохімічними показниками;
 • надання інформаціїно-консультативних послуг в галузі зберігання та переробки багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • послуги з розробки бізнес-планів вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур;
 • економічне та енергетичне обгрунтування вирощування багаторічних  і однорічних біоенергетичних культур.

 

Основні публікації:  
1. Гументик М.Я. Ефективність використання цукроносних культур для виробництва біопалива в Україні //Зб. Матеріалів VII Міжнародної конференції АР Крим. – Київ, 2006. – С. 260 – 261.
2.  Гументик М.Я. Ефективність використання цукроносних культур для виробництва біопалива в Україні. Матеріали VII міжнародної конференції. Крим, 2006. – С. 260-261.
3.  Гументик М.Я. Альтернативні види палива. //Міське господарство. 2007 – – № 3. – С. 9-11.
4. Гументик М.Я. Боднар В.С. Цукроносні культури як сировина для виробництва етанолу. //Агроном– 2007. – № 3(17) – С. 110-112.
5. Гументик М.Я. Боднар В.С. Цукроносні культури як сировина для виробництва етанолу. // Цукрові буряки. – 2007. –№ 6 – С.11-12.
6.  Гументик М. Я. Ефективність виробництва біоетанолу на основі альтернативних енергетичних культур. //Теорія практика ринків. Ринок біопалива – 2007. –№1. –С.101-102.
7.  Гументик М.Я. Енергетичні культури для виробництва біопалива /Комунальное хозяйство. –2008. – № 4. – С.15-16.
8.   Роїк М.В., Курило В.Л., Гументик М.Я. Вирощування фітоенергетичних культур в Україні для виробництва біопалива. //П”ята міжнародна конференція “Енергія з біомаси”. м. Київ, 22-23.09.2009 р.
9.   Роїк М.В., Курило В.Л., Гументик М.Я. Перспективні культури для виробництва біопалива в Україні. //Міжнародна промислова конференція “Біопаливо. Україна – 2009” м. Київ, 21-23.10. 2009 р.
10. Присяжнюк О.І. Аспекти використання біоетанолу як альтернативного джерела енергії / О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко // Цукрові буряки, №69 2009 – С.14-16.
11. Гументик М.Я. Вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні.//Міжнародна науково-практична конференція “Біомаса та енергія” Ресурси-технології переробки-біопалива. м. Орлеан, Франція.29-31.10.2009 р.
12. Курило В.Л, Гументик М.Я., Квак В.М., Міскантус-перспективна культура для виробництва біопалива // Агробіологія – №4 (80). –2010. – С. 62-66.
13. Роїк М.В. Курило В.Л, Гументик М.Я., Квак В.М., Біоенергетичні культури для виробництва біопалива [Електронний ресурс] /М.Роїк, В.Курило, М.Гументик, В.Квак // Збірник наукових праць вісник Полтавської державної аграрної академії – 2010. – №7(26) – Режимдоступу: http://www.twirpx.com/file/481372/
14. Гументик М.Я. Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива.//Цукрові буряки. – 2010. – № 4. – С. 21-22.
15. Роїк М.В., Курило В.Л., Гументик М.Я., Ганженко О.М. Роль і місце фітоенергетики в паливно-енергетичному комплексі України //Цукрові буряки. – 2011. – №1. – С. 6-7.
16. Роїк М. Ефективність вирощування високопродуктивних енергетичних культур [Електронний ресурс] / М.Роїк, В.Курило, М.Гументик, О.Ганженко, В.Квак // Збірник наукових праць вісник Львівського національного аграрного університету –2011. – №15(2)
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/Agr/2011_15_2/files.
17. Курило В.Л. Перспективи розвитку фітоенергетики в Україні / В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко //Збірник наукових статей «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» – Львів, 2011. С. 87-89.
18.  Фучило Я.Д., Ониськів М.І., Сбитна М.В. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування. – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2006. – 394с.
19.  Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Верби України (біологія, екологія, використання). – К.: Логос, 2009. – 200 с.
20.  Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. – К.: Логос, 2011. – 464 с.
21.  Фучило Я.Д., Літвін В.М., Сбитна М.В. Плантаційне вирощування тополі в умовах Київського Полісся. – К.: Логос, 2012.–214 с.
22.  Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Підвищення продуктивності енергетичних плантацій тополь і верб методами лісової селекції // Науково-інноваційні пропозиції для лісового комплексу України : Збірник рекомендацій науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – С. 7–68.
23.  State of forest genetic resources in Ukraine. Стан лісових генетичних ресурсів в Україні: Матеріали, підготовлені на запит ФАО для складання Звіту про стан світових генетичних ресурсів / [С.А. Лось, Л.І. Терешенко. Ю.І. Гайда, П.М. Устименко. Р.М. Яцик. M.B. Чернявський. І.С. Нейко, Л.О Торосова, M.M. Дутка, JI.B. Полякова, О.А. Сапітон, P.M. Гречаник, Я.Д Фучило, М.В. Сбитна, Г.А. Шлончак, В.В. Митроченко, Г.В. Шлончак. В.П Самодай, Н.М. Трофименко, В.П. Войтюк, Р.Т. Волосянчук. В.С. Феннич, В.Г. Григорьєва, Н.О. Волошинова, П.І. Журова]. – Xарків: ПЛАНЕТА-ПРІНТ, 2014. - 138 с.
24.   Енергетична верба: технологія вирощування та використання / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 340 с.
25.   Фучило Я.Д., Карпук А.І., Сбитна М.В. Шляхи підвищення ефективності лісовирощування та використання деревини в енергетичних цілях. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 206 с.
26.   Курило В.Л., Ганженко О.М., Хіврич О.Б., Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Зиков П.Ю., Квак В.М., Бобровний Є.В., Гончарук Г.С., Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Власенко С.І., Іванова О.Г., Кононюк Н.О. Методичні рекомендації з технології вирощування енергетичних цукрових буряків. – Київ: ІБКіЦБ, 2015. – 30 с.
27.  Курило В.Л., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Квак В.М., Фучило Я.Д., Хіврич О.Б., Зиков П.Ю., Гончарук Г.С., Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Замойський О.І.  Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського. – Київ: ІБКіЦБ, 2015. – 52 с.
28.  Курило В.Л., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Квак В.М., Фучило Я.Д., Хіврич О.Б., Зиков П.Ю., Гончарук Г.С., Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Замойський О.І.  Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського. – Київ: ТОВ «ЦП «Компринт», 2016. – 40 с.
29.   Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких культиварів тополі у південній частині Київського Полісся // Науковий вісник НЛТУ України. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 12–15.
30.   Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я. Коригування верби. Розроблено українську технологію вирощування енергетичної верби // The ukrainian farmer. - 2015. - № 12 (49). - С. 78-81.
31.   Фучило Я.Д., Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Сбитна М.В. До питання збільшення довговічності деяких видів кущових рослин // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 107–113.
32.   Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Гументик М.Я. Особливості вирощування енергетичної верби // Біоенергетика. -  2016. - № 1 (7). – С. 11-13.
33.   Макух Я.П., Фучило Я.Д. Динаміка процесів забурянення у посадках верби енергетичної // Карантин і захист рослин. - № 8-9. – С. 17-18.
34.   Фучило Я.Д., Маурер В.М., Сбитна М.В., Одарченко І.С., Фучило Д.Я. Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у без верхівковому режимі // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 126-133.
35.   Фучило Я. Д., Афонін О.О. Сбитна М.В.  Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae Mirb.) для створення енергетичних плантацій // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016 – № 4 (33). – С.18-25
36. Фучило Я. Д., Сінченко В. М., Мельничук Г. А Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. –С. 93-99.
37. Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Макух Я.П. Продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в умовах Центрального Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України, 2017
38.  Фучило Я.Д., Мельничук Г.А. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (SalixL.) в Центральному Лісостепу України. – Біоенергетика. – 2017. - № 1 (9). - С. 21-23.
39.   В.Н. Синченко, И.В. Гнап, Г.А. Мельничук, В.И. Пыркин, Я.Д. Фучило Особенности выращивания энергетической ивы в Полесье и Лесостепи Украины // Сахарная свекла. – 2017. – № 1. – С. 34-38.
40. 
Цвігун Г.В. Агрономічні аспекти вирощування міскантусу гігантського (Miscantus x Giganteus) як сировини для виробництва твердого біопалива на забруднених грунтах // Стефановська Т.Р., Цвігун Г.В. Журнал Біологічні студії. – Київ, 2017. Том 1, № 3-4. – С. 99-100.
41. Цвігун Г.В. Технологія вирощування міскантусу гігантського, як сировини для виробництва твердого біопалива // Гументик М.Я. Цвігун Г.В. Матеріали конференції. Новітні агротехнології: теорія та практика. Міжнар.наук.-практ. конф. присвячена 95-річчю ІБКІЦБ. – Київ, 2017. – С. 81-82.

Публікації:

 1. Курило В. Л. Вирощування цукрових буряків на біопаливо / В. Л. Курило, О.М. Ганженко, О.Б. Хіврич, П.Ю. Зиков // Пропозиція. – 2014. – №5. – С. 50–54.
 2. Курило В. Л. Вирощування цукрових буряків на біопаливо / В. Л. Курило, О. М. Ганженко, О. Б. Хіврич, П. Ю. Зиков // Пропозиція. – 2014. – №6. – С. 70–73.
 3. Хіврич О. Б. Енергетична верба – шлях до незалежної енергетики / О. Б. Хіврич // Пропозиція. – 2014. – №11. – С. 78–81.
 4. Хиврич А. Энергетический тополь: растет быстро, горит хорошо / А. Хиврич // Зерно. – 2015. – №2. – С. 68–70.
 5. Хіврич О. Б. Міскантус – перспектива для виробництва твердого біопалива / О. Хіврич, О. Половинчук // Пропозиція. – 2015. – №1. – С. 80–83.
 6. Хіврич О. Б. Економічна енергетична верба / О. Хіврич, А. Фурса // Агроексперт. – 2015. – №1 (78). – С. 26–30.
 7. Ганженко О. Цукрове сорго – на біопаливо / О. Ганженко, О. Хіврич, Л. Герасименко, П. Зиков, А. Фурса // Пропозиція. – 2015. – №5. – С. 66–71.
 8. Хіврич О. Свічграс: екологічно чиста енергія / О. Хіврич, М. Гументик, О. Максіменко, А. Фурса // Пропозиція. – 2015. – №6. – С. 74–78.
 9. Ганженко О. М. Ріпак – лідер у виробництві біодизеля / О. М. Ганженко, О. Б. Хіврич // Пропозиція. – 2015. – №7-8. С. 40–43.
 10. Хіврич О.Б. Тополя на біопаливо: особливості технології вирощування / О. Б. Хіврич., Г. А. Мельничук // Пропозиція. – 2016. – №1. – С. 66–68.