Відділ цифрових технологій в агрономії

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач відділу
Присяжнюк Олег Іванович,  д.с.-г. н., професор

 

 

Структура відділу:

Основні напрями наукових досліджень

Вивчення закономірностей росту та розвитку сільськогосподарських культур, проходження ними етапів та фаз розвитку та встановлення факторіальності впливу факторів навколишнього середовища і елементів технології вирощування.
Дослідження питань ідентифікації стану рослин за допомогою приладів експрес-діагностики фотосинтетичного апарату.
Проведення дослідів з багаторічними біоенергетичними культурами. Визначення методичних підходів до обрахування результатів експериментів, запровадження методів неруйнуючого визначення показників рослин.
Системний та комп‘ютерний аналіз складних явищ у селекції і рослинництві. Побудова математичних моделей різного рівня складності, розрахунок взаємозв‘язків між різними ознаками та властивостями рослин та факторами.
Статистичний аналіз результатів експерименту, оцінка комбінаційної здатності компонентів ЧС гібридів, оцінка спадковості та ін.; прогнозування явищ, оптимізація елементів технології; створення баз даних технологічних та селекційних дослідів і прикладних програм для їх аналізу.
Створення обладнання для експрес-діагностики стану рослин та оцінки умов їх вирощування, а також програмного забезпечення, необхідного для проведення експериментальних досліджень.
Забезпечення використання комп'ютерних технологій і математичних методів на етапах розробки робочої гіпотези (або ряду конкуруючих гіпотез), планування наукових досліджень, закладання та проведення польових чи лабораторних дослідів, обліків та спостережень.
Розробка методів і технологій забезпечення автоматизованого збору, аналізу, інтерпретації наукових даних, застосування автоматичних систем управління (АСУ) та автоматичних систем управління базами даних (АСУБД) в наукових і технологічних процесах

Основні наукові розробки

Дослідження з питань математичного моделювання та інформаційних технологій в Інституті виконуються починаючи з 1995 року. Для цього в Інституті створена відповідна матеріально-технічна база, підібрані й добре підготовлені кваліфіковані кадри.

За останнє десятиріччя, починаючи з 2011 року, співробітники відділу працювали над розробкою математичних моделей оптимізації селекційного процесу цукрових буряків (РК 0111U003276) та розробкою математичних моделей й баз даних технологічного процесу вирощування цукрових буряків (РК 0111U003275), а починаючи з 2016 року виконувались наукові проєкти з розробки теоретичних основ та алгоритмів функціонування системи електронної ідентифікації хвороб та шкідників рослин (0116U000388), математичної моделі сорту наукового супроводу технологій вирощування сільськогосподарських культур (0116U000387) та створення баз даних технологій вирощування різних видів енергетичних культур (0116U000389) і особливостей застосування портативних спектрофотометрів для визначення стану рослин (0116U000386).

В 2014-2016 роках Присяжнюком О.І. були проведені польові дослідження з вирощування цукрових буряків в умовах Монголії. Отримано цікавий науковий матеріал та розроблені пропозиції по вирощуванню даної культури в умовах впливу екстремальних факторів навколишнього середовища.

На даний час працівники відділу беруть участь у реалізації міжнародного проєкту в рамках програми HORIZON 2020 «Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunity», grant agreement 727698.

Наукові публікації      Див. публікації

Патенти

Присяжнюк О. І., Топчій О. В. Спосіб вирощування сочевиці: пат. 138887 Україна : МПК (2019.01) А01В 79/00. № u 2019; 05879; заявл. 29.05.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. №23.
Присяжнюк О. І., Король Л.  В. Спосіб комбінованого застосування мікродобрив та регуляторів росту на посівах гороху: пат. 141321 Україна : МПК (2020.01) А01С 21/00. № u 2019; 05880; заявл. 29.05.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. №7.
Войтовська В. І., Сторожик Л. І., Мельник С. І., Присяжнюк Л. М., Присяжнюк О. І. Спосіб визначення каріотипу сорго цукрового (Sorghum saccharatum), отриманого в культурі in vitro: 141018 Україна : МПК (2020.01) G01N 1/28 (2006.01), A01H 1/00. № u 2019; 12103; заявл. 21.12.2019; опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.
Войтовська В. І., Сторожик Л. І., Мельник С. І., Присяжнюк Л. М., Присяжнюк О. І. Спосіб індукції калюсогенезу у сорго цукрового (Sorghum saccharatum) : 143019 Україна : МПК (2020.01) G01N 1/28 (2006.01), A01H 1/00. № u 2019; 12104; заявл. 21.12.2019; опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.
Войтовська В. І., Сторожик Л. І., Мельник С. І., Присяжнюк Л. М., Присяжнюк О. І. Спосіб отримання поліплоїдних рослин сорго цукрового (Sorghum saccharatum) : 143020 Україна : МПК (2020.01) A01H 1/04 (2006.01), A01H 1/08 (2006.01). № u 2019; 12105; заявл. 21.12.2019; опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.
Войтовська В. І., Сторожик Л. І., Мельник С. І., Присяжнюк Л. М., Присяжнюк О. І. Спосіб отримання толерантно-стійкого матеріалу сорго цукрового (Sorghum saccharatum) до мікотоксинів в культурі in vitro : 143021 Україна : МПК A01H 1/04 (2006.01), A01H 1/08 (2006.01). № u 2019; 12106; заявл. 21.12.2019; опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

Послуги, що надаються:

Фахівці відділу надають послуги з:

 • консультування в питаннях запровадження сучасних елементів технологій вирощування рослин;
 • проведення польових досліджень агропрепаратів на широкому спектрі культур;
 • планування досліджень: розробка схеми проведення дослідів, методики та їх дотримання;
 • статистичного аналізу наукових даних, та комплексної і неупередженої оцінки ефективності досліджуваних варіантів;
 • візуалізації та презентації інформації;
 • наукового супроводу з методики досліджень, та консультування аспірантів та здобувачів наукового ступеня;
 • творчої співпраці в розробці та виготовленні інформаційно-рекламних матеріалів, іміджевих статей, посібників, книг та іншої поліграфічної продукції;
 • створення та обслуговування персональних та серверних комп’ютерних систем, периферії;
 • запровадження у виробництво приладів комплексної діагностики рослин та систем точного землеробства;
 • розробки програмного забезпечення та комплексних систем управління сільськогосподарськими підприємствами;
 • проектування, виготовлення та ремонту лабораторного обладнання;
 • макро, мікро, предметної та репортажної фотозйомки рослин.