ДАНІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУТОМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СИМПОЗІУМІВ, З’ЇЗДІВ, СЕМІНАРІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ УСТАНОВОЮ У 2010 Р. (ДО ЛИПНЯ)

 

Тематика
навчання
Дата
проведення
Місце проведення
Контингент та
кількість
слухачів
Організації,
установи
залучені
до навчання
1 2 3 4 5
Міжнародні конференції, семінари
15-та міжнародна конференція «Підсумки виконання програми
Бетаінтеркрос за 2007-2009 рр.»
21.01.2010
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 28 чол. Керівники селек-ційних підрозді-лів
оригінаторів компонентів гіб-ридів, науковці, представники УААН, Сербії,
Росії
УААН,
ІЦБ
Науково-практичний семінар (фахова олімпіада) «Інтенсивна
технологія виробництва цукрових буряків»
9.02.2010
Росія,
Ставропіль
Присутні 93 чол.
Керівники, головні агрономи, спеціалісти с/г підприємств
Мін. с/г південного федерального округу, ІЦБ,
Фірма «Август»
Круглий стіл «Інтенсивна технологія виробництва цукрових
буряків, зернових культур, сої, соняшнику»
10.02.2010
Росія,
Ставропіль
Присутні 16 чол.
Головні агрономи агрофірм Ставропольського краю
Мін. с/г південного федерального округу, ІЦБ,
Фірма «Август»
Науково-практичний семінар (фахова олімпіада) «Інтенсивна
технологія виробництва цукрових буряків і сої»
11.02.2010
Росія,
Краснодар
Присутні 185 чол.
Керівники, гол. агрономи, спец. сільськогосподар.
підприємств
Мін. с/г південного федерального округу, ІЦБ,
Фірма «Август»
7-ма міжнародна наукова конференція гербологів «Рослини –
бур’яни: особливості біології та раціональні системи їх контролювання в
посівах с/г культур»
4.03.2010
м. Київ,
ІЦБ
НААУ
Всеукраїнські конференції, семінари
Семінар-навчання, круглий стіл «Інтенсивна технологія
виробництва цукрових буряків»
19-21.01.
2010
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 68 чол.
Керівники і спец., науковці мережі ІЦБ, фермери
ІЦБ
Всеукр. олімпіада агрономів + круглий стіл «Інтенсивні
технології вирощування зернових культур»
29.01.2010
Київська обл.,
Обухів-ський р-н, Трипілля
Присутні 126 чол.
Гол. агрономи усіх регіонів України
УААН,
ІЦБ,
Інститут рослинництва, Львівський аграрний універ.
Координаційна нарада-семінар «Пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні»
25.02.2010
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 64 чол. Спеціалісти, наукові праців-ники ДСГДС,
УАПВ, ІЦБ
ІЦБ
Круглий стіл «Інтенсивна технологія вирощування насіння
цукрових буряків»
26.02.2010
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 78 чол. Керівники і спец. дослідно-селекц.
установ, наукові працівники ІЦБ
ІЦБ
Круглий стіл «Інтенсивна технологія боротьби з шкідниками
і хворобами»
3.03.2010
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 56 чол. Спец. із захисту цукрових буряків від
шкідників і хвороб обласних досл.-сел. станцій інститутів АПВ, мережі ІЦБ,
науковці
ІЦБ
Обласні семінари
Міжобласний семінар «Інтенсивна технологія вирощування
цукрових буряків»
16.02.2010 Черкаси Присутні 124 чол. Керівники, гол. агрономи, спец. госп.
буряко-сійних районів Черкаської, Кіровоград. обл. і південних районів
Київ.обл.
Облуправління АПК,
ІЦБ
Міжобласний семінар «Інтенсивна технологія вирощування
цукрових буряків»
18.02.2010 Суми Присутні 136 чол. Керівники, гол. агрономи, спец. госп.
бурякосій-них районів Сумської, Чернігівської обл. і північних райо-нів
Харків.обл.
Облуправління АПК,
ІЦБ
Обласний семінар «Інтенсивна технологія виробництва
цукрових буряків»
24.02.2010
Терноп. обл., Гуся-тин. р-н,
с. Василь-ківці, агро-об. «Мрія»
Присутні 76 чол.
Керівники, гол. агрономии, спец. цукр. заводів і буряк.
господ.
Облдержад-міністрація,
ІЦБ
Круглий стіл «Інтенсивна технологія виробництва цукрових
буряків і перспективи виробництва цукрових буряків у 2010р.
25.02.2010
Терноп. обл., Гуся-тин. р-н,
с. Василь-ківці, агро-об. «Мрія»
Присутні 48 чол.
Керівники, гол. агрономии, спец. цукр. заводів і буряк.
господ.
Облдержад-міністрація,
ІЦБ
Обл. семінар і круглий стіл «Резерви інтенсивної
технології вирощування посівів цукрових буряків»
16.03.2010 м. Полтава Присутні 46 чол. Представники Полтавської обл., у т.ч.
агрофірми «Райз» і Кірово-градської обл.
ІЦБ,
фірма «Байєр»
Обласна науково-практична конференція «Ранньовесняний
обробіток ґрунту, сівба та догляд за посівами цукр. буряків в умовах 2010 р.»
8.04.2010
Сумська обл., Ох-тирський р-н,
Іванівська ДСС
Присутні 70 чол. Заст. голів рай-держадм., спец.,
керівники с/г підприємств, фермери
Облдерж-адміністрація,
ІЦБ
Технологія догляду за посівами цукрових буряків
21-22.05.
2010
Кіровогр. обл., Капі-танівський цукр. завод Присутні 92 чол. Керівники і спец. райуправ., с/г підпр.,
фермери
Облдержад-міністрація,
ІЦБ
Круглий стіл «Особливос-ті технології догляду за с/г
культурами у 2010 р.»
25-26.05.
2010
Полтавська обл.,
Глобіно
Присутні 95 чол.
Керів. і спец. рай-управ., с/г підпр., фермери, науковці
Облдержад-міністрація,
ІЦБ
Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків 1.07.2010
Вінницька обл.,
Калинів-ський р-н,
Уладово-Люлинець-ка ДСС
Присутні 88 чол. Керівники і спеці-алісти районів області,
спеціаліс-ти облуправління, науковці
ІЦБ,
Облуправління
Високоефективна технологія виробництва цукрових буряків 6.07.2010 Тернопіль-ська обл., Гусятин-ський р-н, Хоростів-ська ДСС Присутні 130 чол. Керівники, спец. облдержадмініст-рації,
райуправ-лінь, базових підприємств, фермери, спец. з захисту рослин
ІЦБ,
облдержад-міністрація, Хоростівська ДСС,
об’єднання «Мрія»
Інтенсивна технологія захисту цукрових буряків від хвороб 7.07.2010
Кірово-град. обл.,
Новомир-городський р-н., Капі-танівський цукровий завод
Присутні 76 чол. Керівники і спец. районних управлінь,
цукрових заводів, фермери, спец. з захисту рослин
ІЦБ,
облуправління
Технологія захисту цукрових буряків від шкідників та
хвороб, система удобрення в період догляду
12-13.07.
2010
Кіровогр. обл., Капі-танівський цукровий завод
Присутні 86 чол.
Спец. районних управлінь, базо-вих підприємств, орендатори
Облуправління,
ІЦБ
Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків
(дослідне поле)
21-22.07.
2010
Київ. обл.,
Гребінки,
Саливінків-ське д. г.
Присутні 114 чол. Керівники і спец. районних управ-лінь,
базових гос-подарств, науков-ці, орендатори
Облуправління,
ІЦБ
Районні семінари
Круглий стіл «Інтенсивна технологія виробництва цукрових
буряків в умовах 2010 р.»
22.01.2010 Тернопіль-ська обл., агрокомбі-нат «Мрія»
Присутні 64 чол.
Керівники і спеціалісти агрокомбінату
ІЦБ,
агрокомбінат «Мрія»
Технологія ранньовес-няного обробітку ґрунту, сівби
цукрових буряків та догляду за посівами в умовах 2010 р.
29 – 30.03.
2010 р.
Вінницька обл.,
Погребище
Присутні 56 чол.
Керівники і спец. с/г підприємств, фермери, спец. цукрових
заводів
Райдержад-міністрація,
ІЦБ
Інтенсивна технологія весняного обробітку ґрунту, сівби
цукрових буряків та догляду за посівами в умовах 2010 р.
7.04.2010 р. Київська обл., Ка-гарлицькийр-н., с. Шу-бівка Присутні 64 чол. Керівники і спец. підприємств зони
Кагарлицького цукрового заводу
Райдержад-міністрація,
ІЦБ
Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків 9.04.2010 р. Київ. обл., Тетіїв. р-н, Денихівка Присутні 70 чол. Керівники і спец. Сквирського,
Та-ращанського і Тетіївського р-нів, фермери
Райдержад-міністрація,
ІЦБ
Кущовий семінар «Весняний обробіток ґрунту, сівба та
догляд за посівами цукрових буряків в умовах 2010 р»
12-13.04.
2010
Полтав. обл., Семе-нів. р-н, Веселопод.ДСС Присутні 74 чол. Керів. і спец. підприємств районів,
фермери
ІЦБ,
райдержад-міністрація
«Весняний обробіток ґрунту, сівба та догляд за посівами
цукрових буряків в умовах 2010 р»
15-16.04.
2010
Київська обл., Білоцерків-ська ДСС Присутні 78 чол. Керівники і спец. райупралінь, с/г
підприємств, фермери
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Кущовий семінар «Весняний обробіток ґрунту, сівба та
догляд за посівами цукрових буряків в умовах 2010 р»
20-21.04.
2010
Вінницька обл., Калин. р-н, Ул.-Люл. ДСС
Присутні 62 чол.
Керівники. і спец. районів та підприємств, фермери
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Технологія сівби та догляду за посівами цукрових буряків в
умовах 2010 р.
20-22.04.
2010
Київ. обл.,
Кагар. р-н, агрофірма «Перемога
Присутні 92 чол. Керів. і спец. рай-управлінь Кагар.,
Обух. та Мирон. р-нів, спец. с/г підпр., фермери
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Кущовий семінар «Весняний обробіток ґрунту, сівба та
догляд за посівами цукрових буряків в умовах 2010 р»
22-23.04.
2010
Вінницька обл., Бар-ський р-н,
Ялтушків-ська ДСС
Присутні 55 чол. Керівники і спец. районів та с/г
підприємств, фермери
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Кущовий семінар «Технологія догляду за посівами цукрових
буряків в умовах 2010 р.»
6-7.05.
2010
Київ. обл.,
Тетіїв. р-н, ДГ «Шев-ченків-
ське»
Присутні 68 чол. Керів. і спец. рай-упр. Тетіїв.,
Воло-дар. р-нів, спец. с/г підп., фермери
ІЦБ,
райдерж-
адміністрація
Круглий стіл «Технологія догляду за посівами цукрових
буряків в умовах 2010 р.»
12-13.05
2010
Житомир. обл.,
Андру-шівка
Присутні 58 чол. Спец. райуправ. та с/г підпр., фермери
ІЦБ,
райдерж-
адміністрація
Кущовий семінар «Технологія догляду за посівами цукрових
буряків в умовах 2010 р.»
13-14.05
2010
Київ. обл.,
Кагар. р-н, ФГ «Широ-коступ»
Присутні 74 чол.
Керів. і спец. упр. Кагар., Обухів.
р-нів, с/г підпр., фермери
ІЦБ,
райдерж-
адміністрація
Кущовий семінар «Особ-ливості догляду за посі-вами
цукрових буряків у 2010 р.»
26-27.05.
2010
Київ. обл., Кагарлик
Присутні 86 чол.
Керівн. і спец. с/г підпр. Кагарл., Обухів. р-нів, фермери
Райдержад-міністрація,
ІЦБ
Причини ураженості коренеплодів цукрових буряків під час
зберігання
21.06.2010 Харківська обл., Бого-духів. р-н, Первухін-ський цукр.
завод
Присутні 70 чол.
Керівники, спец. с/г підприємств, працівники сиро-винної
служби цукрових заводів
ІЦБ,
ВАТ «Кристал»
Причини ураженості коренеплодів цукрових буряків під час
зберігання
25.06.2010 Вінницька обл., Не-мирівський р-н
Присутні 50 чол.
Керівники, спец. с/г підприємств, працівники сиро-винної
служби цукрових заводів
ІЦБ,
Райдерж-адміністрація
Технологія догляду за рослинами цукрових буряків 24.07.2010
Київ. обл.,
Кагарлиц. р-н, агро-фірма «Пе-ремога»
Присутні 62 чол.
Спец. управління, підприємств, цукр. заводів, орендатори
Райдерж-адміністрація,
ІЦБ