До 125-річчя Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Починаючи з 2008 року на Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ НААН проводяться дослідження з вивчення агротехніки вирощування нових видів біоенергетичних культур: міскантусу, свічграсу, енергетичної верби та інших. У 2011 році на базі лабораторії ґрунтозахисного землеробства була утворена лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях. Водночас на Я ДСС проводяться дослідження з селекції, насінництва та розсадництва біоенергетичних культур. У результаті проведеної роботи було створено та внесено до Державного Реєстру сорт світчграсу – Морозко. Дослідження особливостей вирощування свічграсу (проса прутоподібного) на малопродуктивних землях Я ДСС розпочаті у 2009 році та продовжуються в даний час. Вивчаються наступні питання:

  • Способи передпосівного обробітку ґрунту;
  • Ширина міжрядь;
  • Строки сівби;
  • Глибина загортання насіння;
  • Способи захисту посівів від бур’янів у перший рік вегетації;
  • Умови застосування ґрунтових гербіцидів;
  • Дози мінеральних добрив;
  • Вирощування свічграсу без затрат ручної праці (виробничий дослід).

Продуктивність сухої біомаси свічграсу в умовах Я ДСС становила від 10 до 15 т/га, вміст сухої речовини на період збирання – 85%, вихід енергії з отриманого твердого біопалива – 400 ГДж/га.
На Я ДСС у 2019 р. закладено демонстраційний дослід з семи сортозразків свічграсу селекції США: Дакота, Самбурст, Шавні, Аламо, Канлоу, Ліберті, Інденпенденс та двох сортів селекції ІБКіЦБ: Морозко та Лядовське.