Двадцять дев’ята міжнародна конференція «Підсумки виконання програми "БЕТАІНТЕРКРОС"»

16 лютого 2024 року в Інституті біоенергетичних культур та цукрових буряків відбулась 29-та Міжнародна конференція «Підсумки виконання програми "БЕТАІНТЕРКРОС"». Було підведено підсумки по завершеному 29-му циклу програми "БЕТАІНТЕРКРОС" [21-22-23] та визначено кращі гібриди цукрових буряків для передачі в Державне сортовипробування 2024 року.
Відкрив конференцію директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, віце-президент НААН, академік НААН Роїк М.В., акцентувавши на тому, що незважаючи на важки воєнні реалії сьогодення, програма, що об’єднує принципи спеціалізації і кооперації селекційно-дослідних установ мережі ІБКіЦБ, у створенні високопродуктивних гібридів цукрових буряків новітнього покоління, діє і дає свої практичні результати.
За участю представника НААН України Хареби В.В., в.о. заступника академіка-секретаря Відділення рослинництва, відбувалось дешифрування селекційних матеріалів, залучених їх оригінаторами до гібридизації за генетично обумовленими схемами.
Щорічно за цією програмою випробовується біля 500 експериментальних гібридів на основі ЦЧС (цитоплазматичної чоловічої стерильності). Ця програма є унікальною оригінальною схемою мобілізації наявного генофонду пилкостерильних ліній, закріплювачів стерильності і ліній багатонасінних запилювачів, які є компонентами створення високопродуктивних гібридів з високим потенціалом адаптивності, що придатні для вирощування у різних зонах бурякосіяння України.
Учасники конференції обговорили і затвердили результати екологічного випробування Бетакрос у 2023 році (з урахуванням статистичної достовірності) і відібрали кращі новостворені гібриди, які перевищують груповий стандарт за елементами продуктивності і за результуючим показником – збором цукру та рекомендували кращі гібриди до Державного сортовипробування.
Відібрано 13 гібридів, рекомендованих до апробації на придатність до поширення в Україні, урожайність яких становила 104,0….112,1 %; цукристість 101,1…104,7 %; збір цукру 107,7…115,9 % до групового стандарту. Відбулося планування відтворення нових експериментальних гібридів цукрових буряків, які рекомендовано до апробації на придатність для поширення в Україні.