Гостьова лекція «Біоенергетика і сталий розвиток»

Згідно договору про науково-освітню співпрацю між Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і Подільським державним університетом 19 травня 2023 року було проведено гостьову лекцію для здобувачів освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» на тему: «БІОЕНЕРГЕТИКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК». З вітальним словом до присутніх звернулася к.т.н. професор, в.о. декана факультету енергетики та інформаційних технологій Людмила МИХАЙЛОВА.
Лекторами-модераторами проведеного заходу були: доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Олександр ГАНЖЕНКО та доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту ЗВО Подільський державний університет Олег ТКАЧ.
Гостьову лекцію проведено з використанням платформи Zoom. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією. Під час лекції здобувачі дізналися про рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері землі, цілі сталого розвитку, цілі та шляхи для побудови енергетичної економіки, вимоги сталості щодо вирощування біомаси, шляхи скорочення викидів парникових газів, відновлення родючості ґрунтів за тривалого вирощування біоенергетичних культур, представлена концепція виробництва і використання біопалива в Україні. Лектори повністю розкрили зміст кожного питання теми лекції, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції з тематики «Біоенергетика і сталий розвиток».
По закінченню лекції здобувачі вищої освіти факультету енергетики та інформаційних технологій відзначили прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, її високий теоретико-практичний, методичний рівень, який відповідає сучасним вимогам вищої школи.