Наука – виробництву. Співпраця з наукою - запорука високих врожаїв

Четвертий рік поспіль відділом агрохімічних досліджень ІБК і ЦБ підписано контракт на проведення спільних досліджень з українськими компаніями «ТОВ АГРІІ Україна» та «ТОВ Нор-Ест Агро». Дослідження проводяться у контрольованих умовах вегетаційного досліду за різних режимів зволоження та фонів удобрення. В дослідах висіваються сучасні гібриди німецької компанії БЕТАСІД, насіння оброблене найновітнішими стимуляторами росту та засобами протидії посусі.