Опонування дисертаційної роботи

Завідувач відділу цифрових технологій в агрономії ІБКіЦБ НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, Присяжнюк Олег Іванович, як опонент, взяв участь у захисті дисертації Цзя ПейПей (Jia Peipei) «Сортові особливості розвитку та продуктивність Brassica Juncea L. залежно від регуляторів росту в умовах Лісостепу України» («Varietal features of development and performance of Brassica juncea L. according to growth regulators in terms of the Forest-Steppe of Ukraine»), подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 «Агрономія».

Захист відбувся 10 лютого 2023 о 10:30 англійською мовою.