Перевірка стану проведення польових досліджень на Білоцерківській дослідно селекційній станції ІБКіЦБ НААН

Комісією Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН у складі голови комісії доктора с.-г. наук Ганженка О.М.; членів комісії: доктора с.-г. наук Гументика М.Я., доктора с.-г. наук Макуха Я.П., доктора с.-г. наук Орлова С.Д., канд. с.-г. наук Ременюк С.О. за участю заступника директора з наукової роботи, канд. с.-г. наук Педоса В.П., зав. лабораторіями та співробітників: доктора с.-г. наук Бурденюк-Тарасевич Л.А., канд. с.-г. наук Атаманюка О.М., канд. біол. наук Рибака В.О., канд. с.-г. наук Дубової О.А., канд. с.-г. наук Гагіна А.О., канд. с.-г. наук Сенчук С.М., Синьогуба С.В. та Змієвського В.М. проведена перевірка виконання програм науково-дослідних робіт науковими підрозділами Білоцерківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН у 2023 р.

Комісія 26 червня 2023 року оглянула польові досліди за основною та договірною тематикою, виробничі посіви та досліди аспірантів, ознайомилась з веденням документації, методикою досліджень, перевірила стан апробації та освоєння завершених наукових розробок станції. При цьому встановлено, що науково-дослідну роботу за 19 завданнями (12 фундаментальних та 7 прикладних) на станції виконують 4 наукових підрозділів в яких задіяні 25 наукових співробітників, в тому числі 1 доктор наук і 7 кандидатів наук.

Польові дослідження на станції проводяться відповідно робочих програм, розглянутих і затверджених методичними комісіями ІБКіЦБ НААН. Усі досліди знаходяться в доброму стані. Також у належному стані знаходиться первинна наукова документація. Під досліди внесені мінеральні та органічні добрива відносно схем дослідів.