Перевірка стану виконання програми науково-дослідних робіт на Веселоподільській дослідно селекційній станції ІБКіЦБ НААН

2 липня 2024 року на Веселоподільську ДСС відбувся виїзд комісії по прийманню дослідів та результатів виконання науково-дослідних завдань з ПНД НААН 26 «Біоенергетичні ресурси» і ПНД НААН 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури».

План роботи комісії передбачав:
– обстеження стану рослин та умов дотримання методики та схем робочих програм;
– проведення спільного засідання науково-методичної ради та науковців представників ІБКіЦБ.

Комісія обстежила дослідні ділянки з виконання 10 науково-технічних завдань з ПНД НААН 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури» (6 завдань) та ПНД НААН 26 «Біоенергетичні ресурси» (4 завдання).
Працівники станції виконують 5 завдань з селекції та насінництва: 27.00.01.01.Ф «Розроблення поопераційної технології добору батьківських компонентів за специфічною комбінаційною здатністю, створення гібридів буряка цукрового, придатних для сталого виробництва цукру та біопалива», 27.00.01.02.Ф «Розроблення методики діджиталізації та системи оцінювання селекційного матеріалу буряків цукрових в екологічному сортовипробуванні», 27.00.01.05Ф «Дослідження впливу генетичного потенціалу стерильних цитоплазм диких видів роду Beta L на експресію ядерних генів буряків цукрових для створення моделей нових гібридів і збагачення адаптаційного потенціалу культури», 17.01.01.17Ф «Колекції генетичних ресурсів біоенергетичних рослин, як джерела та донори господарсько-цінних ознак», 27.00.01.24П «Оцінення селекційного матеріалу проса звичайного з метою виявлення трансгресій них форм гібридів синтетиків в системі реципрокних схрещувань»; інші 5 завдань з агротехнологій: 27.00.02.02.Ф «Концепція формування природної саморегуляції угрупувань комах в агроценозах», 27.00.02.03.Ф «Особливості зміни етіології та патогенезу ґрунтових мікроміцетів – збудників гнилей коренеплодів буряків цукрових за зміни клімату», 27.00.03.06.Ф «Оптимізація агрофізичного і агрохімічного стану ґрунту за різних систем його обробітку в умовах довготривалого антропогенного навантаження в сівозмінах Лісостепу», 26.00.01.02.Ф «Формування якості та урожаю насіння свічграсу (проса прутоподібного) – біоенергетичної культури залежно від біологічних особливостей сортів, абіотичних і біотичних чинників», 26.00.02.07.Ф «Розроблення агрохімічних основ управління фотосинтетичним потенціалом сорго зернового в умовах змін клімату».

За результатами обстеження встановлено, що досліди виконуються у повному обсязі, посіви на дослідних ділянках знаходяться в хорошому та відмінному стані, методика досліджень згідно робочих програм дотримана.

На спільному засіданні науковців ДСС і ІБКіЦБ надано оцінку виконання завдань та практичні рекомендації із застосування інноваційних методик з проведення біометричних та фенологічних спостережень; обговорено питання з оптимізації впровадження завершених наукових розробок; розглянуто структуру довготривало стаціонарного досліду, запропоновано зміни до схеми досліджень, а саме до структури короткоротаційних сівозмін, удобрення та способів обробітку ґрунту; усіма членами комісії наголошено на необхідність залучення наукових працівників на повний робочий день.

Оглянуто насінницькі розсадники зернових культур, надані рекомендації професором Саблуком В.Т. по проведенню заходів з захисту колосу від хвороб.
Оглянуто широкий спектр завдань з селекції та насінництва цукрових буряків. Зокрема, зав. відділом селекції та насінництва сільськогосподарських культур, д.с.-г. наук Орлов С.Д., зав. відділом агрохімічних досліджень, д.с.-г. наук Іваніна В.В., зав. лабораторії фітопатології і ентомології, д.с.-г. наук Саблук В.Т., зав. лабораторії селекції і насінництва цукрових буряків Веселоподільської ДСС, провідний селекціонер Власюк В.І.  на висадках цукрових буряків.
Керівником завдання з селекції проса Чернуським В.В. та провідним селекціонером Веселоподільської ДСС Лілією Левченко проведено огляд селекційних розсадників проса, відмічено відмінний стан посівів та виконання методик відповідно до робочої програми. Чернуським В.В. надано рекомендації з інноваційних методів точного фенотипування рослин та передано науково- методична література у фонд бібліотеки.
Оглянуто розсадники біоенергетичних культур, які отримали високу оцінку комісії.
Відмічено відмінний стан насінницького посіву гречки - сорт Крупнозелена.

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon ВПДСС Перевірка дослідів 20241.03 МБ