Підтримка зв’язків з науковими установами та громадськими організаціями за профілем досліджень

Співробітники відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур приділяють значну увагу комунікаційним питанням – зв’язкам з науковими установами та громадськими організаціями за профілем досліджень.

Так, 14 лютого 2023 року д.т.н., професор Кравчук В.І. та д.с.-г.н. Ганженко О.М. прийняли участь в роботі міжнародної конференції «Розвиток в Україні галузі переробки агрокультур на основі сучасних промислових технологій». Обговорено перспективу та ефективність залучення інвестицій для виробництва теплової енергії, біогазу та біоетанолу з біомаси біоенергетичних та зернових культур.

16 лютого 2023 року  професор Кравчук В.І. прийняв участь в роботі розширеного бюро відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, де розглянуто питання «Про ефективність виконання програм наукових досліджень НДУ Відділення за 2022 рік та розгляд програм досліджень НДУ Відділення на 2023 рік (доповідач д.с.н., професор, академік НААН Камінський В.Ф.). За результатами активних обговорень доповіді прийнято рішення про необхідність покращення роботи із співвиконавцями відділення, стратегії формування завдань та підняття ролі експертів і рецензентів.