Проведено курси підвищення кваліфікації за напрямом «Біотехнологія»

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 22-26 травня 2023 року в режимі он-лайн проводились курси підвищення кваліфікації за напрямом «Біотехнологія» для наукових працівників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти.

Лекційний матеріал був зосереджений на висвітлюванні основ біотехнології в сфері аграрної науки, зокрема:

 • Особливості визначення каріотипу у сільськогосподарських культур.
 • Методичні рекомендації та визначення хромосомного набору у біоенергетичних культур за використання різних типів мікроскопів.
 • Використання стандартів та еталонів у біоенергетичних культур та визначення каріотипу за методом флюрисцентної цитометрії «Partec».
 • Використання біотехнологічних методів у сільському господарстві
 • Скорочення традиційних селекційних схем та використання біотехнологічних методів.
 • Стевія – як природний цукрозамінник.
 • Біотехнологічні методи розмноження та отримання вихідного матеріалу стевії.
 • Створення за використання біотехнологічних методів стійких матеріалів стевії до альтарнаріозу.
 • Використання біотехнологічних чинників в оздоровленні вихідних матеріалів стевії проти грибного, бактеріального і вірусного походження.
 • Створення колекцій сільськогосподарських культур у біотехнології.
 • Формування генетичних банків біоенергетичних культур в умовах in vitro.
 • Розробка та удосконалення живильних середовищ з використанням інактиваторів росту при дипонуванні біоенергетичних і нішевих культур.
 • Наукові основи та практика застосування робототехніки для проведення наукових досліджень.
 • Методологічні особливості та статистичний обрахунок даних отриманих при проведенні досліджень у біотехнології.
 • Методи визначення технологічної якості біоенергетичних культур.
 • Особливості визначення лігніну сирої золи геміцелюлози у біоенергетичних рослин, які вирощені у польових і штучних умовах.
 • Розробка методу визначення вмісту хлорофілу у біоенергетичних культур які вирощені в культурі in vitro.
 • Особливості клонального мікророзмноження біоенергетичних культур.
 • Умови культивування біоенергетичних культур.
 • Дослідження алелопатичних властивостей культур біотехнологічними методами.
 • Приготування живильних середовищ за різними прописами їх модифікації та використання антиоксидантів.
 • Оформлення документації на інтелектуальну власність.
 • Скорочення селекційних процесів біотехнологічними методами.
 • Отримання калюсогенезу у нішевих та біоенергетичних культур.
 • Андрогенез і гіногенез нішевих і біоенергетичних культур.
 • Методи визначення макро- і мікроелементів у біоенергетичних культурах.
 • Шкідники біоенергетичних культур і контроль їх чисельності.
 • Адаптація сільськогосподарських рослин in vivo.
 • Створення толерантно-стійких форм до андрогенних факторів.
 • Поліплоїдизація біоенергетичних культур.
 • Особливості апоміксису та його використання в селекції сільськогосподарських культур.