Участь у конференції «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: Вчора, сьогодні, завтра»

29 вересня 2023 року відбулася IV-й науково-практична конференція «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: Вчора, сьогодні, завтра». Організаторами конференції були: Національна академія аграрних наук України; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека; Інститут історії аграрної науки, освіти і техніки; Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН.
У ході конференції обговорювались проблеми пов’язані з теоретико-методологічними засадами інноваційного розвитку агропромислового комплексу України та розроблянням механізму трансферу інновацій в умовах агропромислових регіонів, становленням системи міжрегіональної взаємодії науки, освіти та бізнесу з питань інноваційного розвитку.
Особливу увагу учасники конференції звернули на необхідність впровадження інноваційних агротехнологій в умовах змін клімату.
Від Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН в роботі конференції брав участь завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур Олександр Ганженко, який у своїй доповіді окреслив основні засади сталого розвитку біоенергетики в Україні та світі, також місце біоенергетики в системі заходів спрямованих на декарбонізацію світової економіки.