Участь у конференції «Органічне виробництво в умовах зміни клімату: технології і техніка»

4 жовтня 2023 року відбулася конференція «Органічне виробництво в умовах зміни клімату: технології і техніка». Організатором конференції виступив Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України.
В ході проведення конференції було обговорено актуальні проблеми техніко-технологічного забезпечення виробництва безпечних продуктів харчування в умовах зміни клімату на основі новітніх технологічних прийомів і технічних засобів для їх реалізації.
Науковці та виробничники поділилися своїми результатами досліджень та виробничим досвідом щодо технологій підготовки ґрунту до вирощування сільськогосподарських культур, способів контролювання чисельності бур’янів, хвороб та шкідників в органічному землеробстві. Обговорювались питання пов’язані зі збереженням і підвищенням родючості ґрунтів, боротьбою з деградацією ґрунтів та опустелюванням в умовах зміни клімату.
Від Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН участь у конференції брали завідувач лабораторією науково-технічного забезпечення технологій виробництва, переробки та використання біомаси, д.т.н., професор Володимир Кравчук та завідувач відділом селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур д.с.-г.н. Олександр Ганженко. У своїй доповіді Кравчук В.І. висвітлив техніко-технологічні аспекти оздоровлення техногенно забруднених земель шляхом вирощування на них міскантусу гігантського. Доповідь Ганженка О.М. стосувалася шляхів використання біомаси енергетичних культур, а також особливостей їх вирощування з дотриманням принципів сталого розвитку.