Зустріч з аспірантами першого року навчання

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 12 жовтня 2023 року проводилась зустріч з аспірантами першого року навчання. З вітальним словом до присутніх звернулася к. с-г. н., старший дослідник, Учений секретар Інституту Олеся ЗІНЧЕНКО. З освітньо-науковою програмою із спеціальності 201 Агрономія  ознайомив здобувачів Гарант д.с-г.н., професор, Володимир ДОРОНІН. Лекцію про АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ провела д. с-г. н., професорка, чен-кориспондент НААН, Лариса СТОРОЖИК. Ознайомив з положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті д.с-г.н., професор, Олег ПРИСЯЖНЮК. З Антикорупційними заходами у діяльності ІБКіЦБ НААН ознайомив присутніх юрист, Ігор ПОДОЛІН. Про роботу Ради молодих вчених ІБКіЦБ розповіла к.с-г.н., заступник голови ради Вікторія ДРИГА.