Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку

14 грудня у Білоцерківському національному аграрному університеті відбулася Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку», яка зібрала науковців Латвії, Естонії, Польщі та України.
Незважаючи на складний час, у роботі конференції взяли активну участь представники 7 університетів та 4 науково-дослідних інститутів (серед яких Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН): академік НААН України, доктори та кандидати наук, професори і доценти, наукові співробітники, а також молоді науковці, аспіранти та здобувачі вищої освіти.
Від ІБКіЦБ НААН у роботі конференції брали участь Кравчук В.І. та Ганженко О.М. Своєю новизною вразила наукова доповідь Кравчука В.І., д.т.н., професора, академіка НААН України на тему «Біоенергетика: сучасність і прогноз техніко-технологічних інновацій», де було визначено сучасний стан, окреслено шляхи розвитку біоенергетики в нашій країні. Зокрема, відмічено, що біоенергетика відіграє значну роль у базових аспектах розвитку глобальної енергетики та може здобути значний внесок у зменшення викидів вуглецю внаслідок зміни землекористування. З урахуванням інших переваг – неперервність, економічність виробництва, тощо, біоенергетика починаючи з початку ХІХ сторіччя по даний час проходить період інтенсивного розвитку. Інтенсивний розвиток біоенергетики закономірно визначив і стримуючі соціально-економічні фактори та як наслідок, – конкурентоспроможні техніко-технологічні інновації заміщення вуглецевих видів палива на інші види.
Під час виступів та дискусій учасниками конференції висвітлювалися та обговорювалися надзвичайно актуальні питання сьогодення, щодо подолання наслідків воєнних агресії та пошуку подальших шляхів вирішення проблем в енергосистемі нашої країни.