До 125-річчя Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

На ЯДСС проводяться комплексні дослідження з селекції та технологій вирощування деревних біоенергетичних культур на малопродуктивних землях. Серед деревних біоенергетичних культур провідне місце займає верба. Польові дослідження техніко-технологічних аспектів вирощування енергетичної верби на Я ДСС проводяться з 2011 року. Досліди проводяться з вербою прутовидною сорту Збруч, створеного в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
У польових умовах вивчаються наступні питання:

  • Строки садіння енергетичної верби (восени і навесні);
  • Схеми садіння;
  • Густота насаджень.

Крім того на станції проведено дослідження з вивчення способів зберігання живців верби в зимовий період, а також використання поліпшувачів ґрунту під час вирощування верби на малородючих запливаючих ґрунтах з високим вмістом глини.
Середній річний приріст верби в умовах Я ДСС варіює в межах від 1,5 до 2,5 м, урожайність сирої маси після 4-х років вегетації – до 45 т/га, вміст сухої речовини на період збирання – 58%, вихід енергії – 650 ГДж/га.