Наукове співробітництво Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та Казахського Інституту землеробства і рослинництва

В рамках реалізації НТП на тему «Створення високопродуктивних сортів і гібридів кормових ті технічних культур на основі досягнень біотехнології, генетики, фізіології, біохімії рослин для стійкого їх виробництва в різних грунтово-кліматичних зонах Казахстану у 2022 році  була проведена оцінка генетичного різноманіття і паспортизації заміщених ліній на основі стерильних цитоплазм диких видів роду Beta (Beta  maritima і Beta patula), створених в лабораторії цитогенетики Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків .
В «Казахському НДІ землеробства і рослинництва,  в  лабораторії біотехнології, фізіології, біохімії і оцінки якості продукції  під керівництвом Раушан Ержебаєвої досліджувалися результати ПЛР аналізу і виділені лінії з високою генетичною однорідністю за молекулярними маркерами.
Таблиці з результатами оцінки зростків цукрових буряків на однорідність з використанням SSR маркерів наведені тут.

В результаті генетичного аналізу 7 ліній цукрових буряків висока ступінь однорідності (100%) виявлена у лінії №16950, О-тип №1 по чотирьох маркерах, у лінії №16956,  Beta patula x О-тип і по двом маркерам.
Другий дослід, проведений з вивчення апоміктичного способу насіння у заміщених ліній  на основі стерильних цитоплазм Beta maritima і Beta patula походження ІБКіЦБ в умовах фітотрону. Вегетуючі рослини, що вирощувались за температурою +6 °С,  розміщені на фото: